EN moderate
volume_up
{adjective}

moderate (also: steady)
volume_up
moderat {adj. m} (despre pas)
This is why progress has been moderate in this field.
Acesta este motivul pentru care progresul a fost moderat în acest domeniu.
He is also threatening moderate Islam in the West and spreading negative stereotypes about it.
De asemenea, el ameninţă Islamul moderat din vest şi răspândeşte stereotipuri negative în legătură cu acesta.
Considered a moderate state, I am optimistic that Tunisia's foreign policy will continue in the same direction.
Fiind considerat un stat moderat, am încredere că politica externă a Tunisiei va continua în aceeași direcție.
moderate (also: abstemious, teetotal, temperate)
volume_up
cumpătat {adj. m}
moderate (also: temperate)
volume_up
temperat {adj. m}
moderate (also: fair, resonable)
moderate
volume_up
mijlociu {adj. m} (moderat)
moderate (also: second-rate)
volume_up
mediocru {adj. m} (despre posibilităţi)
moderate (also: reasonable, temperate)
volume_up
măsurat {adj. m} (moderat)
moderate (also: steady)
volume_up
măsurat {adj. m} (despre pasi)

Context sentences for "moderate" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo, to have other sites as well is a necessity, especially to moderate the costs.
Astfel, a devenit o necesitate să avem alte locaţii, mai ales pentru a reduce costurile.
EnglishThis has to be done in cooperation with the moderate elements of Muslim societies.
Acest lucru trebuie realizat în cooperare cu elementele moderate ale societăţilor musulmane.
EnglishI believe that Parliament's position during the negotiations was responsible and moderate.
Cred că poziția Parlamentului din timpul negocierilor a fost una responsabilă și moderată.
EnglishI hear, today, that perhaps we should negotiate with the moderate Taliban.
Aud, astăzi, că poate ar trebui să negociem cu talibanii moderați.
EnglishFirst and foremost, it may help moderate Europe's energy dependence on third countries.
Înainte de toate, poate contribui la reducerea dependenţei energetice a Europei de ţări terţe.
EnglishThirdly, should power be entrusted to the moderate Taliban?
În al treilea rând, ar trebui oare să încredințăm puterea talibanilor moderați?
EnglishSerbia received the Avis in October, in exchange for taking a moderate position on Kosovo.
Serbia a primit avizul în octombrie, în schimbul adoptării unei poziţii moderate privind Kosovo.
EnglishIt is everyday life in the so-called moderate Islamic world.
Aceasta este viața cotidiană în așa-numita lume islamică moderată.
EnglishThere is moderate criticism of it, but I believe that an agreement between groups can be found on that.
Există critici moderate în acest sens, dar cred că se poate ajunge la un acord între grupuri.
EnglishOnly, the question arises - who are the moderate Taliban, and is this not too flexible a concept?
Numai că apare o întrebare - cine sunt talibanii moderați și nu cumva acesta este un concept prea flexibil?
EnglishThere is not even space for moderate political approaches, let alone more progressive ones.
Nu există nici măcar spațiu pentru abordări politice moderate, ca să nu mai discutăm despre cele mai progresiste.
EnglishThe tax revenues could moderate payments EU Member States currently make to the EU budget.
Veniturile fiscale ar putea reduce plăţile pe care le fac actualmente statele membre UE în beneficiul bugetului comunitar.
EnglishIf Europe sends out this message, we will also strengthen the moderate forces and lay a better foundation for peace.
Dacă Europa transmite acest mesaj, vom oferi un sprijin forţelor moderate şi vom pune bazele păcii.
EnglishIn particular, the scope of authorisation must apply to all projects, not just to severe and moderate ones.
În special, autorizarea trebuie să se aplice pentru toate proiectele, nu doar pentru cele grave şi moderate.
EnglishModerate and polite pressure or maximum pressure?
Presiune moderată şi politicoasă sau presiune maximă?
EnglishCreate, moderate, and join pre-planned and on-the-fly audio, video, and web meetings with people inside and outside your organization.
Perfecționați prezentările online cu funcții precum partajarea ecranului și tabla albă virtuală.
EnglishEven a partial agreement would strengthen the moderate sections of both sides and reduce the influence of extremism.
Chiar și numai un acord parțial ar consolida elementele moderate de ambele părți și ar reduce influența extremismului.
EnglishThe Uighurs are a moderate Sunni minority.
Uigurii sunt o minoritate sunită moderată.
EnglishAgainst this background, the amendments which we are tabling are, all in all, very moderate; and we are tabling some new ones too.
Pe acest fond, amendamentele pe care le prezentăm sunt, în general, foarte moderate; şi, de asemenea, am prezentat şi unele noi.
EnglishThe EU must therefore support the moderate elements in the Somali leadership, who are firmly committed to stability and peace in the region.
Aşadar, UE trebuie să sprijine elementele de leadership somaleze moderate şi dedicate ferm stabilităţii şi păcii în regiune.