"moment" translation into Romanian

EN

"moment" in Romanian

RO

"moment" in English

EN moment
volume_up
{noun}

moment (also: instant)
At the moment, there are contradictions in the actions of the Commission.
În acest moment, există contradicţii în ceea ce priveşte măsurile adoptate de Comisie.
That is called business for the moment in the budget issues of the Union.
Aceasta este numită afacere pentru moment în problemele bugetului Uniunii.
In fact, there is not a single female EU special representative at the moment.
De fapt, în acest moment, nu există nicio femeie reprezentant special al UE.
moment
volume_up
timp {n} (moment)
At the moment, Member States can define night time themselves.
Deocamdată, statele membre pot defini singure ce înseamnă lucrul pe timp de noapte.
Madam President, this moment has been a long time coming.
Doamnă președintă, acest moment ar fi trebuit să aibă loc cu mult timp în urmă.
The report brings necessary measures not a moment too soon.
Acest raport introduce măsurile necesare exact la timp.
moment (also: bit, instant, second)
At the moment, the UK is disproportionately providing assistance.
În clipa de faţă, Regatul Unit oferă asistenţă în mod disproporţionat.
Let us consider for a moment how the Member States spend European funds.
Să analizăm pentru o clipă felul în care statele membre cheltuiesc fonduri europene.
Let me share with you for a moment a few thoughts on the track record of the euro.
Permiteți-mi să vă împărtășesc pentru o clipă câteva gânduri despre istoricul monedei euro.
From that moment on, the issue of reciprocity will become relevant.
Din acel moment, va căpăta importanţă problema reciprocităţii.
For the moment, the Court applies a uniform 2% materiality threshold across the board.
Deocamdată, Curtea aplică un prag de importanţă relativă uniform de 2% pentru toate operaţiunile.
It was a moment of such historical importance that many people felt that from then onwards, the world could only prosper.
A fost o mişcare de o importanţă istorică atât de însemnată, încât multe persoane simţeau că din acel moment lumea putea doar să prospere.
moment (also: age, opportunity, time, weather)
We see that at the moment in Bosnia where, well after the end of the war, a sustainable solution for peace has still not being found.
Acest lucru se observă în Bosnia unde, la multă vreme de la încetarea războiului, încă nu a fost găsită o soluţie durabilă de stabilire a păcii.
A commercial bank is only beneficial to the economy for as long as it is granting credit, which is not happening at the moment, in spite of the massive injection of public money into various banks.
O banca comercială este utilă economiei doar atâta vreme cât acordă credite, ceea ce nu se întâmplă în prezent, în ciuda infuziei masive de bani publici în diverse bănci.
moment (also: time)
volume_up
oră {f} (timp)
It seems to me that such a strong warning will be understood in Moldova by the opposition as well at the moment.
Mi se pare că o astfel de avertizare puternică va fi înţeleasă în Moldova şi de către opoziţie la ora actuală.
The Roma are the largest ethnic minority in the EU at the moment, but they have also been the most oppressed down the ages.
. - Romii reprezintă cea mai mare minoritate etnică din UE la ora actuală, dar și cea mai oprimată de-a lungul timpului.
It is a very special moment, the moment we are living today in Europe where our solidarity, our responsibility, is being tested every day.
Clipele pe care le trăim la ora actuală în Europa sunt speciale, sunt nişte momente în care ne sunt zilnic testate solidaritatea şi responsabilitatea.
moment (also: jiffy)
volume_up
toană {f} (clipă)

Synonyms (English) for "moment":

moment

Context sentences for "moment" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAt the moment, 137 states have signed the Statute, including 24 EU Member States.
Astăzi, 137 de state, dintre care 24 de state membre ale UE au semnat Statutul.
EnglishAt the moment, the 116 000 hotline is fully operational only in 12 Member States.
În prezent, numărul 116 000 este pe deplin operaţional doar în 12 state membre.
EnglishAs you are well aware, milk prices at the moment are below production prices.
După cum ştiţi cu toţii, preţul laptelui este în prezent sub preţul de producţie.
EnglishAt the moment, a similar draft directive is being debated in the Council of Ministers.
În prezent, un proiect de directivă similar se dezbate în Consiliul de Miniştri.
EnglishAt the moment, the country which is closest to acceding to the EU is Croatia.
În prezent, ţara care se apropie cel mai mult de aderarea la UE este Croaţia.
EnglishRemember, as honourable Members know, it does not exist at all at the moment.
Ţineţi minte, după cum ştiu onoraţii deputaţi, practic acesta încă nu există.
EnglishThese two things go together, but far too little is being done at the moment.
Aceste două lucruri merg împreună, însă mult prea puţin se face în momentul de faţă.
EnglishMany Irish workers would see that they are in that position at the moment.
Mulți lucrători irlandezi ar observa că, în prezent, se află în această situație.
EnglishThe intention at the moment is to carry out a comprehensive analysis of the project.
În prezent, intenţia este aceea de a efectua o analiză cuprinzătoare a proiectului.
EnglishThe fiscal deficit is, if I am not mistaken, 12.9% of GDP for the moment.
Deficitul fiscal, dacă nu mă înşel, este, în momentul acesta, de 12,9 % din PIB.
EnglishThat is why I feel we can say that this is the moment of truth for Europe.
De aceea simt că putem spune că acesta este momentul adevărului pentru Europa.
EnglishAs far as I am concerned, the debate on pro-cyclicity is too brief at the moment.
În ceea ce mă priveşte, dezbaterea privind prociclicitatea este prea scurtă în prezent.
EnglishLeaving that aside, let us look at the picture in Croatia at the moment.
Lăsând deoparte aceste lucru, să analizăm care este situația Croației în prezent.
EnglishFrom the moment when an economic crisis erupts, however, it is a very different story.
Totuşi, situaţia se schimbă în momentul în care izbucneşte o criză economică.
EnglishAt the moment, it reads 'reducing emissions for deforestation and degradation'.
În momentul de faţă, formularea este "reducerea emisiilor pentru defrişare şi degradare”.
EnglishThis is why I want to tell you that the report enjoys majority support at the moment.
De aceea, vreau să vă spun că raportul se bucură de o majoritate în momentul de față.
EnglishAt the moment, the messages are necessary, but they are always difficult or restrictive.
În prezent, mesajele sunt necesare, dar sunt întotdeauna dificile sau restrictive.
EnglishThe BitLocker Drive Encryption wizard might take a moment to prepare your PC.
Pregătirea computerului de către Expertul Criptare unitate BitLocker poate dura un pic.
EnglishMr Cashman is not here at the moment, but I think he is completely right.
Dl Cashman nu este prezent în momentul de faţă, însă cred că are completă dreptate.
EnglishI believe that - at this moment - this is the best reply to the question in hand.
Cred că - în momentul de faţă - acesta este cel mai bun răspuns la întrebarea în discuţie.