EN

name {noun}

volume_up
In the File name box, enter a name for your note or template, and then tap Save.
În caseta Nume fișier, tastați un nume pentru fișier, apoi atingeți Salvare.
In the Name box, type a name for the webpage, and then click Add.
În caseta Nume, tastați un nume pentru pagina Web, apoi faceți clic pe Adăugare.
In the Plan name box, type a name for the plan, and then click Next.
În caseta Nume plan, tastați un nume pentru plan, apoi faceți clic pe Următorul.
Neutralising heavy weaponry is another name for a bombardment.
Neutralizarea armamentului greu este o altă denumire pentru bombardament.
A tag is another name for a media information attribute.
„Etichetă” este o altă denumire pentru un atribut din informațiile media.
Click the Folder name list, and then click one of the folder naming conventions.
Faceți clic pe lista Nume folder, apoi faceți clic pe una dintre convențiile de denumire a folderului.
name
Do you think that a system of naming and shaming could be introduced by the European Union?
Credeţi că poate fi introdus un sistem de numire şi condamnare publică de către Uniunea Europeană?
We must implement a policy of naming and shaming.
Trebuie să punem în aplicare o politică de numire şi condamnare publică.
Specify the file naming convention for imported pictures and videos
Pentru a specifica o convenție de numire a fișierelor pentru imaginile și videoclipurile importate

Context sentences for "name" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIn the Info pane, type the new name for that group of pictures in the name box.
În panoul informativ, tastați noul nume pentru grupul de imagini în caseta nume.
EnglishTo avoid this, try not to install different types of fonts with the same name.
Pentru a evita aceasta, nu instalați tipuri diferite de fonturi cu același nume.
EnglishWhy does Greenland have the name it does, and yet it is entirely frozen today?
De ce Groenlanda are acest nume și totuși și astăzi este în întregime înghețată?
EnglishYou must use the existing name of the volume or the conversion will be canceled.
Trebuie să utilizați numele existent al volumului, altfel conversia va fi anulată.
EnglishFor common locations, type the name (such as Documents), and then press Enter.
Pentru locațiile uzuale, tastați numele (precum Documente), apoi apăsați pe ENTER.
EnglishOn the Confirmation page, carefully check the domain name and type you provided.
Pe pagina Confirmare, verificaţi numele şi tipul domeniului pe care le-aţi furnizat.
EnglishType your user name and password for the online ID to sign in, and then click OK.
Tastați numele de utilizator și parola pentru ID-ul online, apoi faceți clic pe OK.
EnglishWhen ordering, you will be prompted for Company Name and Physical Company Address.
Atunci când comandați, vi se vor solicita Numele firmei și Adresa fizică a firmei.
EnglishIn the File name box, enter a name for your note or template, and then tap Save.
În caseta Nume fișier, tastați un nume pentru fișier, apoi atingeți Salvare.
EnglishFirst of all, I must say that I like the name Robin Hood much better than Tobin.
În primul rând, trebuie să spun că îmi place mai mult numele Robin Hood decât Tobin.
EnglishWe recommend that you use only Internet-standard characters in the computer name.
Vă recomandăm să utilizați numai caractere standard Internet în numele computerului.
EnglishFor once, however, we do not want the name of a place to hold the fate of its people.
Totuși, măcar o dată, nu vrem ca numele unui loc să decidă soarta poporului său.
EnglishOn the New page, type information about your list in the Name and Description boxes.
Pe pagina Nou, tastaţi informaţiile despre listă în casetele Nume şi Descriere.
EnglishThe computer name is listed under Computer name, domain and workgroup settings.
Numele computerului este listat sub Setări nume computer, domeniu sau grup de lucru.
EnglishI applaud the decision of the rapporteur, Hoang Ngoc, to withdraw his name from it.
Aplaud decizia raportorului, dl Hoang Ngoc, de a-şi retrage numele din raport.
EnglishThe Parliamentary Assembly decides to change its name into European Parliament.
Adunarea parlamentară decide să îşi schimbe numele în Parlamentul European.
EnglishYou must be connected to the Internet to look up a DNS name or IP address.
Pentru a căuta un nume DNS sau o adresă IP trebuie să fiți conectat la Internet.
EnglishThe wizard will walk you through creating a network name and a security key.
Expertul vă va îndruma în crearea unui nume de rețea și a unei chei de securitate.
EnglishYou don't have to know the exact name of the program or other item you want to find.
Nu trebuie să cunoașteți numele exact al programului sau a altui element de găsit.
EnglishSystem images are saved in the format of driveWindowsImageBackupcomputer name.
Imaginile de sistem sunt salvate în formatul unitateWindowsImageBackupnume computer.