"perhaps" translation into Romanian

EN

"perhaps" in Romanian

EN perhaps
volume_up
{adverb}

perhaps (also: maybe, perchance, possibly, mayhap)
volume_up
poate {adv.}
Perhaps not today, perhaps not in several years, but that perspective does exist.
Poate nu azi, poate nu peste câțiva ani, dar această perspectivă există.
Perhaps the possibility of Community assistance in this direction could be examined.
Poate va putea fi examinată posibilitatea unui ajutor din partea Comunităţii.
Perhaps the Commission's proposal will be improved slightly in the forthcoming negotiations.
Propunerea Comisiei va fi, poate, uşor îmbunătăţită în negocierile viitoare.
perhaps (also: maybe, possibly, belike)
They are perhaps a little difficult for anyone listening to this debate to understand.
Este posibil să fie dificil de înţeles pentru oricine ascultă această dezbatere.
Therefore, I wonder whether we can perhaps vote down that part of the compromise.
În consecinţă, mă întreb dacă este posibil să respingem acea parte din compromisul propus.
Perhaps Europe can handle it even more effectively.
Este posibil ca Europa să o gestioneze chiar mai eficient.
perhaps (also: maybe)
perhaps (also: maybe)

Synonyms (English) for "perhaps":

perhaps

Context sentences for "perhaps" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPerhaps another wording would be possible, but the wording we are proposing is:
Poate că ar fi posibilă o altă formulare, dar formularea pe care o propunem este:
EnglishPerhaps we have actually been too patient where economic governance is concerned.
Poate că am avut totuși prea multă răbdare cu privire la guvernanța economică.
EnglishI agree with everyone who says that things could perhaps have been done better.
Sunt de acord cu toţi cei care spun că poate s-ar fi putut face mai bine lucrurile.
EnglishPerhaps you will still have the chance to remedy this situation in the near future.
Poate veţi avea încă ocazia să remediaţi această situaţie în viitorul apropiat.
EnglishThe best thing would perhaps be for it to deal with the most important question.
Cel mai bun lucru ar fi probabil ca aceasta să abordeze cele mai importante probleme.
EnglishIf we did more of that, then perhaps we would get more of our policy right.
Dacă am acţiona mai mult astfel, atunci poate am elabora politici mai adecvate.
EnglishThey are perhaps a little difficult for anyone listening to this debate to understand.
Este posibil să fie dificil de înţeles pentru oricine ascultă această dezbatere.
EnglishTherefore, we should, perhaps, end the EU's involvement in the UN mission in Africa.
Prin urmare, trebuie, probabil, să oprim implicarea UE în misiunea ONU din Africa.
EnglishHave the urgent, major societal challenges perhaps all been solved already?
Probabil, toate provocările societale urgente şi majore au fost deja rezolvate?
EnglishPerhaps he could explain in a little more detail what he means and how this worked?
Aţi putea explica mai în detaliu ce înseamnă acest lucru şi cum a funcţionat?
EnglishPerhaps it can do so if it takes stronger measures than it has done so far.
Poate că ar putea să îl găsească dacă adoptă măsuri mai ferme decât până acum.
EnglishPerhaps the possibility of Community assistance in this direction could be examined.
Poate va putea fi examinată posibilitatea unui ajutor din partea Comunităţii.
EnglishAs you perhaps know, the Krško nuclear power plant is situated on this fault line.
După cum probabil ştiţi, centrala nucleară de la Krško este situată pe această falie.
EnglishI myself think that it is an important objective, but perhaps we should go slowly.
Eu cred că este un obiectiv important, dar poate ar trebui să nu ne grăbim.
EnglishI would like to draw a perhaps bold, but simple comparison with electrical energy.
Aş face o comparaţie, poate îndrăzneaţă, dar simplă, cu energia electrică.
EnglishPerhaps there has been evidence of dynamism, but only in the last few weeks.
Poate au existat dovezi de dinamism, dar numai în ultimele câteva săptămâni.
EnglishPerhaps a new Commissioner will have a new opportunity to take action in this area.
Poate că un nou comisar va avea o nouă oportunitate de a lua măsuri în acest domeniu.
EnglishWhether Iceland is, perhaps, quite well prepared for membership is another issue.
Dacă Islanda este destul de pregătită pentru a deveni membru al UE este o altă problemă.
EnglishWithout being gullible, we can be optimistic, and then perhaps we can have a debate.
Fără a fi naivi, putem fi optimişti şi poate atunci putem avea o dezbatere.
EnglishMy question to the Council is: could you perhaps respond to that straight away?
Întrebarea mea adresată Consiliului este următoarea: aţi putea, poate, răspunde imediat?