EN piece
volume_up
{noun}

piece (also: play)
Be the first to capture a piece, and then force a series of equal captures.
Fiți primul care capturează o piesă, apoi forțați o serie de capturi egale.
This could be an item of software or a piece of music that we download.
Acesta ar putea fi un software sau o piesă muzicală descărcate de pe internet.
Kosovo can be considered the last piece in the complex Balkan political puzzle.
Kosovo poate fi considerat ultima piesă din complexul puzzle politic balcanic.
piece (also: chessman)
volume_up
piesă {f} (la șah)
Be the first to capture a piece, and then force a series of equal captures.
Fiți primul care capturează o piesă, apoi forțați o serie de capturi egale.
This could be an item of software or a piece of music that we download.
Acesta ar putea fi un software sau o piesă muzicală descărcate de pe internet.
Kosovo can be considered the last piece in the complex Balkan political puzzle.
Kosovo poate fi considerat ultima piesă din complexul puzzle politic balcanic.
piece
volume_up
piesă {f} (bucată)
Be the first to capture a piece, and then force a series of equal captures.
Fiți primul care capturează o piesă, apoi forțați o serie de capturi egale.
This could be an item of software or a piece of music that we download.
Acesta ar putea fi un software sau o piesă muzicală descărcate de pe internet.
Kosovo can be considered the last piece in the complex Balkan political puzzle.
Kosovo poate fi considerat ultima piesă din complexul puzzle politic balcanic.
Mr President, Moldova is the last piece of 'Latinity' outside the EU.
Dle președinte, Moldova reprezintă ultima parte de "latinitate” din afara UE.
Briefly, I have a second piece of encouragement to mention.
Pe scurt, am a doua parte de încurajare de menţionat.
The new directive treats healthcare as a piece of commercially tradeable goods.
Noua directivă tratează asistenţa medicală ca pe o parte a unui bun ce poate fi supus negocierilor comerciale.
piece (also: bit, chump, cut, dollop)
The issue here is not how to deliver a medicine with a piece of plastic, as has been said.
Aici problema nu este cum să livrăm un medicament cu o bucată de plastic, după cum s-a afirmat.
despicătură (bucată de lemn)
hârtie (bucată de ~)
piece (also: fragment)
volume_up
parte {f} (bucată)
Mr President, Moldova is the last piece of 'Latinity' outside the EU.
Dle președinte, Moldova reprezintă ultima parte de "latinitate” din afara UE.
Briefly, I have a second piece of encouragement to mention.
Pe scurt, am a doua parte de încurajare de menţionat.
The new directive treats healthcare as a piece of commercially tradeable goods.
Noua directivă tratează asistenţa medicală ca pe o parte a unui bun ce poate fi supus negocierilor comerciale.
piece (also: fragment)
piece (also: bit)
volume_up
căpătâi (bucată) {n}
piece (also: bit, limit)
piece (also: crock, fragment, potsherd, shiver)
piece (also: man)
volume_up
pul {n} (la table)
piece (also: fragment)
volume_up
porțiune {f} (bucată)
piece (also: eyebrow, strap, summit, top)
piece (also: bit, fragment, jot)

Context sentences for "piece" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOnly they first have to obtain a piece of paper giving them permission for that.
Doar că trebuie să obţină un document care să le dea permisiunea pentru aceasta.
EnglishI would therefore like to thank Mr Staes for such a constructive piece of work.
De aceea, aş dori să-i mulţumesc dlui Staes pentru o lucrare atât de constructivă.
EnglishIs it because no one has acted yet and the title is a piece of self-criticism?
Pentru că nimeni nu a acţionat încă şi de fapt titlul este o formă de autocritică?
EnglishIt is absolute madness to expect anything from a piece of paper signed by Putin.
Este o nebunie absolută să te aştepţi la ceva de pe urma unei hârtii semnate de Putin.
EnglishI would like to end by congratulating Mr Gauzes for an excellent piece of work.
Aş dori să închei prin a-l felicita pe dl Gauzès pentru munca sa excelentă.
EnglishI regard the compromise that has been reached as an outstanding piece of work.
Eu consider compromisul la care s-a ajuns ca fiind o realizare remarcabilă.
EnglishAs regards financial regulation, I have one piece of bad news and two of good news.
În ceea ce priveşte reglementarea financiară, am o veste proastă şi două veşti bune.
EnglishAnother piece of good news is that market fragmentation has fallen from 6% to 5%.
O altă veste bună este că fragmentarea pieţei a scăzut de la 6 % la 5 %.
EnglishEach piece of hardware in your PC gets its own score called a subscore.
Fiecare componentă de hardware din PC obține scorul propriu, numit subscor.
EnglishIn any event, this really is a major piece of legislation, since it contains seven texts.
În orice caz, acesta este un document legislativ major, de vreme ce conţine şapte texte.
EnglishI would be so bold as to say that he has produced an extremely good piece of work.
Aş îndrăzni să spun că acesta a elaborat un raport extrem de bun.
EnglishLadies and gentlemen, I am, however, disturbed by another piece of information.
Doamnelor şi domnilor, o altă informaţie mă îngrijorează totuşi.
EnglishRoHS has been a successful piece of legislation since it was adopted in 2003.
De la adoptarea sa în 2003, RoHS a fost un act normativ de succes.
EnglishThat is an important piece of added value and an additional requirement.
Aceasta este o chestiune de o valoare majoră și o cerință suplimentară.
EnglishUntil then, this piece of legislation will allow rapid authorisation of new textile fibres.
Până atunci, acest act legislativ va permite autorizarea rapidă a noilor fibre textile.
EnglishIn order for use to reach 2020, we will have to make it through 2010 in one piece.
Pentru a ajunge în 2020, va trebui să trecem teferi prin 2010.
EnglishMr President, I would like to thank the rapporteur for completing a very demanding piece of work.
Dle președinte, doresc să mulțumesc raportorului pentru munca sa foarte solicitantă.
EnglishMay I give you one piece of advice: keep Europe focused on its core task.
Permiteţi-mi să vă dau un sfat: menţineţi Europa concentrată asupra principalelor sale sarcini.
EnglishIt is an essential piece in our efforts to make Europe more crisis-proof.
Acesta este un element esențial în eforturile noastre de a face Europa mai rezistentă la criză.
EnglishWe therefore strongly support the centre-piece initiative of this Commission: the 2020 strategy.
De aceea susţinem cu determinare iniţiativa centrală a acestei Comisii: strategia 2020.