EN pity
volume_up
{noun}

It is a pity that the warnings from the Commission were too gentle.
Este păcat că avertismentele venite din partea Comisiei au fost prea blânde.
It is a pity to miss out on this historic momentum by turning to the rules.
Este un păcat să pierdem acest avânt istoric din cauza regulilor.
It is a pity that the minister had to leave as I had a question for him.
Este păcat că dl ministru a trebuit să plece căci doream să îi adresez o întrebare.
pity (also: compassion, grace, mercy, mile)
a i se face milă de
pity (also: mercy)

Context sentences for "pity" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is a real pity that the European Commission is not as involved in this as it should be.
Este foarte regretabil că Comisia Europeană nu se implică așa cum ar trebui.
EnglishIt is a real pity that we were unable to reach agreement in relation to clones.
Este cu adevărat regretabil că nu am putut să ajungem la un acord referitor la animalele clonate.
EnglishBut for pity's sake, stop talking to us about coordination; make this coordination happen!
Dar, vă rog, încetaţi să ne mai vorbiţi despre coordonare; faceţi posibilă această coordonare!
EnglishIt is a pity there are so few of us here for such a debate.
Este regretabil faptul că suntem atât de puțini prezenți aici, pentru această dezbatere.
EnglishIt is indeed a pity that it once more serves as a pretext for promoting the carbon market.
Într-adevăr, aceasta servește încă o dată, din păcate, ca pretext pentru promovarea pieței carbonului.
EnglishThat is a real pity.
Și totuși Parlamentul European nu are o poziție referitoare la energia nucleară, ceea ce este regretabil.
EnglishI think that this is a pity, and that it is a bad habit.
Cred că este un neajuns şi un obicei dăunător.
EnglishIt is a pity, however, that the majority here voted against this, and that the clear message was therefore not sent today.
Totuși, din păcate, majoritatea de aici a votat împotriva acesteia și, prin urmare, mesajul clar nu a fost transmis astăzi.
EnglishIt is a pity, but it is a reality.
Este trist, dar aceasta este realitatea.
EnglishI feel that it is a great pity that Mrs Gräßle obviously feels it necessary to make personal attacks which really are below the belt.
Mi se pare foarte regretabil faptul că, în mod evident, dna Gräßle consideră că este necesar să vină cu atacuri personale sub centură.
EnglishSome of them have unfortunately not attended the debate, which is a pity because it would have been very interesting to hear their views.
Unii dintre ei nu au participat, din păcate, la dezbatere, ceea ce este regretabil, deoarece ar fi fost foarte interesant să le auzim punctele de vedere.
EnglishIt is a pity that this report gives it such scant attention and deals with it in terms which show excessive sensitivity to African regimes.
Este regretabil că acest raport tratează atât de puţin acest aspect şi îl abordează într-un mod care demonstrează o sensibilitate excesivă faţă de regimurile africane.
EnglishIt is a pity that they apparently failed to spot the relationships between the states in the area and Iran, and also the specific intentions of Turkey in the region.
Din păcate, ei nu au reuşit, în aparenţă, să identifice relaţiile dintre statele din zonă şi Iran, şi de asemenea intenţiile specifice ale Turciei în regiune.
EnglishIf I cannot reach agreement with the PPE-DE Group before we vote tomorrow at noon - which will be a pity - I shall ask for a referral back to my committee.
Dacă nu pot ajunge la un acord cu Grupul PPE-DE înainte de votul de mâine de la prânz - ceea ce ar fi dezamăgitor - voi solicita o retrimitere la comisia din care fac parte.