"pot" translation into Romanian

EN

"pot" in Romanian

volume_up
pot {noun}
RO

"pot" in English

EN pot
volume_up
{noun}

1. slang

pot
volume_up
iarbă {o.sg.} [slg.] (marijuana)

2. other

pot (also: melting pot)
Economically strong and weak economies are first arbitrarily thrown together in the same pot.
În primul rând, sunt puse arbitrar în aceeași oală și economiile puternice, și cele slabe din puncte de vedere economic.
râde ciob de oală spartă
We are also throwing lots of ingredients and fine-sounding commitments and recommendations into the pot, but we are not at all sure that they will go well together.
Aruncăm şi noi în oală multe ingrediente şi angajamente şi recomandări care sună bine, dar nu suntem deloc siguri că acestea se potrivesc.
pot (also: crock)
volume_up
oală {f} (vas)
Economically strong and weak economies are first arbitrarily thrown together in the same pot.
În primul rând, sunt puse arbitrar în aceeași oală și economiile puternice, și cele slabe din puncte de vedere economic.
râde ciob de oală spartă
We are also throwing lots of ingredients and fine-sounding commitments and recommendations into the pot, but we are not at all sure that they will go well together.
Aruncăm şi noi în oală multe ingrediente şi angajamente şi recomandări care sună bine, dar nu suntem deloc siguri că acestea se potrivesc.
pot (also: potful)
volume_up
oală {f} (conţinutul)
Economically strong and weak economies are first arbitrarily thrown together in the same pot.
În primul rând, sunt puse arbitrar în aceeași oală și economiile puternice, și cele slabe din puncte de vedere economic.
râde ciob de oală spartă
We are also throwing lots of ingredients and fine-sounding commitments and recommendations into the pot, but we are not at all sure that they will go well together.
Aruncăm şi noi în oală multe ingrediente şi angajamente şi recomandări care sună bine, dar nu suntem deloc siguri că acestea se potrivesc.
pot (also: pan)
pot (also: bucket, cup, dipper, flat)
volume_up
godeu {n}
pot
volume_up
ol {n} (oală)
pot (also: chamber pot)

Context sentences for "pot" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFinancial recoveries from the agricultural pot should be used for their original purpose.
Recuperările financiare din domeniul agricol ar trebui folosite în scopul lor inițial.
EnglishFor a long time, that system worked very well because there were only a very small number of people paying into the pot.
Mult timp acest sistem a funcţionat pentru că doar un număr mic de oameni contribuiau la el.
EnglishIn contrast, it is possible to divert millions of euro from the EU funding pot without running almost any risk at all.
În schimb, este posibil să deturnezi milioane de euro din fondurile UE, aproape fără niciun risc.
EnglishEverything and more has been chucked into one big melting pot and our citizens are expected to digest this gunge.
Totul a fost îngrămădit într-un singur creuzet şi se aşteaptă ca cetăţenii noştri să înghită această mizerie.
EnglishThus even the more frugal budget specialists laid aside their concerns and we opened another funding pot.
Astfel, chiar şi pentru cel mai modest buget specialiştii şi-au lăsat deoparte îngrijorările şi am deschis un alt fond.
Englishthe pot calls the kettle black
râde dracul de porumbe negre şi pe sine nu se vede
EnglishFrom this perspective, it is not a matter simply of transferring from one pot to another but of a new use for the resources.
Din această perspectivă, nu este vorba numai de transferarea de la un program la altul, ci de o nouă utilizare a resurselor.
EnglishWe have a common pot of funding.
EnglishIt was repeatedly asserted in the debate that this involved some sleight of hand or shifting of money from one pot to another.
S-a afirmat în mod repetat în cadrul dezbaterii că acest lucru implică o anumită scamatorie sau un transfer de bani de la un program la altul.
EnglishI believe that we have to put all our experience, all the lessons we have learnt in Haiti and elsewhere, and also enough money, into the pot.
Consider că trebuie să recurgem la toată experiența noastră, la toate lecțiile pe care le-am învățat în Haiti și în alte părți și, de asemenea, la suficienți bani.
EnglishToday, Europe is confronted with this dilemma: the Member States have significant deficits and the more significant their deficits, the less they will throw in Europe's common pot.
Europa se confruntă în prezent cu această dilemă: statele membre au deficite semnificative şi, cu cât acestea sunt mai importante, cu atât vor cotiza mai puţin la punga comună a Europei.
EnglishIf I were to open a single one-kilo pot here and now, spread it over the benches and paint it out, we would, in fact, somewhat exceed the safe limit throughout this exceedingly large chamber.
Dacă aş deschide un singur recipient de un kilogram aici, l-aş împrăştia peste bănci şi l-aş aplica, am depăşi oarecum limita de siguranţă în toată această încăpere extrem de mare.
EnglishI have to say that my region of Wales, already in receipt of structural funds from that EUR 46 billion pot, could happily have spent and accounted for the spending of that additional EUR 5 billion.
Trebuie să spun că regiunea mea, Ţara Galilor, care a primit deja fonduri structurale din aceşti 46 de miliarde de euro, ar fi putut cheltui şi justifica fără probleme respectivele 5 miliarde.