"precision" translation into Romanian

EN

"precision" in Romanian

EN precision
volume_up
{noun}

precision (also: accuracy)
What constitutes a rural area has yet to be defined with any precision.
Până în prezent, noţiunea de zonă rurală nu a fost încă definită cu precizie.
However, the concept of territorial cohesion has not yet been defined with any precision.
Totuşi, conceptul de coeziune teritorială nu a fost încă definit cu precizie.
To place icons closer together or with more precision, turn off the grid.
Pentru a amplasa pictogramele mai apropiate sau cu mai multă precizie, dezactivați grila.

Synonyms (English) for "precision":

precision

Context sentences for "precision" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWide-angle glass element lens for advanced, high-precision optics.
Controlează automat expunerea pentru videoclipuri luminoase, pline de culoare.
EnglishI trust that the 15% margin in description precision will be enough.
Consider că marja de 15% în ceea ce priveşte exactitatea descrierii va fi suficientă.
EnglishIntentional fraud is one thing; a lack of precision when organising projects is quite another.
Frauda intenţionată este una, lipsa preciziei în organizarea proiectelor este alta.
EnglishThank you, Mr Buzek, not least for the painstaking precision with which you responded to all the speeches, without exception.
Vă mulţumesc, dle Buzek, în special pentru rigurozitatea cu care aţi răspuns la toate discursurile, fără excepţie.
EnglishThe Commissioner made that very clear earlier, with his customary precision and clarity, for which I must thank him.
Domnul comisar a clarificat acest lucru foarte bine mai devreme, cu precizia și claritatea sa caracteristică, pentru asta care trebuie să îi mulțumesc.
EnglishGet the best of both worlds—the control and precision of a conventional mouse, blended with the fluid movement available in touch technology.
Profitaţi de avantajele ambelor tehnologii, combinând controlul şi precizia unui mouse convenţional cu fluiditatea mişcării oferită de tehnologia tactilă.
EnglishGet the best of both worlds – the control and precision of a conventional mouse, blended with the fluid movement available in touch technology.
Profitaţi de avantajele ambelor tehnologii, combinând controlul şi precizia unui mouse convenţional cu fluiditatea mişcării oferită de tehnologia tactilă.
EnglishTake advantage of BlueTrack Technology, which combines the power of optical with the precision of laser for remarkable tracking on virtually any surface.1Learn
Profitaţi de BlueTrack Technology, care combină puterea optică cu precizia laser pentru o poziţionare remarcabilă practic pe orice suprafaţă.1Aflaţi
EnglishQuick View LifeCam Cinema True 720p HD video Auto Focus High-precision glass element lens ClearFrame Technology Digital Microphone TrueColor Technology
Vizualizare rapidă LifeCam HD-6000 pentru notebook-uri Chat video HD la 720p Tehnologie TrueColor cu urmărirea feţei Design compact rotire la 360 de grade Ecran lat