"predecessor" translation into Romanian

EN

"predecessor" in Romanian

EN predecessor
volume_up
{noun}

predecessor (also: forerunner)
predecessor (also: forerunner, precursor, forerun)
predecessor (also: forerunner)
predecessor (also: forerunner, pioneer, precursor)

Synonyms (English) for "predecessor":

predecessor

Context sentences for "predecessor" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEurope 2020 must not repeat the failures of its predecessor, the Lisbon Strategy.
Europa 2020 nu trebuie să repete eşecurile predecesoarei sale, Strategia de la Lisabona.
EnglishThe Hungarian Presidency will carry on the work of its Belgian predecessor.
Președinția maghiară va continua activitatea predecesoarei sale belgiene.
EnglishWill the proclaimed new strategy suffer a similar fate to its predecessor?
Va avea parte noua strategie proclamată de o soartă similară celei a predecesoarei sale?
EnglishAfter all, the organisation's predecessor, Euromed, did not actually achieve anything.
În final, predecesorul organizaţiei Euromed nu a obţinut de fapt nimic.
EnglishPrime Minister, your predecessor did not have an easy or positive start.
Domnule prim-ministru, predecesorul dumneavoastră nu a avut un început uşor sau pozitiv.
EnglishAlmost seven years ago, my predecessor Kofi Annan stood before you.
Cu aproape șapte ani în urmă, predecesorul meu, Kofi Annan, a luat cuvântul în fața dvs.
EnglishCommissioner Tajani, that was something that we also called on your predecessor to do a year ago.
Dle comisar Tajani, am solicitat acest lucru predecesorului dumneavoastră în urmă cu un an.
EnglishUnfortunately, that was not the case and now he has suffered the same fate as his predecessor.
Acesta nu a fost, din păcate, cazul, iar preşedintele a avut acelaşi destin ca predecesorul său.
EnglishBy the way, this facility was an innovation by my predecessor.
Apropo, această facilitate a fost o inovaţie a predecesorului meu.
EnglishMay I take this opportunity to thank Mr Taverne and his predecessor, Mr Gray.
Permiteţi-mi să profit de această ocazie pentru a-i mulţumi dlui Taverne şi predecesorului acestuia, dl Gray.
EnglishWe will rather try to pursue the policy established by our predecessor in the best possible manner.
Vom încerca mai degrabă să urmăm politica stabilită de predecesori în cel mai bun mod posibil.
EnglishWe have not gone through all the directives that the Commissioner's predecessor wanted us to review.
Nu am reluat toate directivele pe care predecesorul dlui comisar dorea ca noi să le revizuim.
EnglishThere has been mention here today of your predecessor named Marx.
S-a menționat astăzi, aici, numele predecesorului dvs., Marx.
EnglishYour predecessor is, today, the Head of State in Lithuania.
Predecesorul dumneavoastră este astăzi şeful de stat în Lituania.
EnglishHe was my predecessor in the role, Václav Havel, and it was four years before our accession to the EU.
A fost predecesorul meu în rol, Václav Havel şi a fost cu patru ani înainte de aderarea noastră la UE.
EnglishI was also ready to go up to the north to start mediation, like my predecessor, Chris Patten.
De asemenea, am fost pregătită să merg în zona de nord pentru a începe o mediere, asemenea predecesorului meu, Chris Patten.
EnglishFor now, we cannot see the factors that will make it different and more credible than its predecessor.
Deocamdată, nu vedem care sunt factorii care îl vor diferenţia şi îl vor face mai credibil decât cele dinaintea lui.
EnglishIt is also a question of credibility for the new programme to avoid the fate of its predecessor, the Lisbon Strategy.
Este, de asemenea, o chestiune de credibilitate ca noul program să evite soarta predecesoarei sale, Strategia de la Lisabona.
EnglishAlthough the predecessor to this agreement was never actually concluded, this time, everyone involved seems to be confident.
Deși predecesorul acestui acord nu a mai fost încheiat efectiv, de această dată, toți cei implicați par să fie încrezători.
EnglishWe can find its distant origins in the report from the Luxembourg prime minister, Pierre Werner, your predecessor, in 1970.
Îi putem găsi originea îndepărtată în raportul primului-ministru al Luxemburgului, Pierre Werner, predecesorul dumneavoastră, în 1970.