"to presume" translation into Romanian

EN

"to presume" in Romanian

EN to presume
volume_up
[presumed|presumed] {verb}

to presume (also: to assume, to imply, to suppose)
As these diseases are rare in our part of the world, we can presume that they will take a much more dramatic course.
Întrucât aceste boli sunt rar întâlnite în această parte a lumii, putem presupune că vor lua un curs mult mai dramatic.
In one system, it is presumed that the deceased donor would have consented to the transplantation.
Într-un sistem, se presupune că donatorul decedat ar fi consimţit transplantul.
Any lack of conformity becoming apparent within six months of delivery will be presumed to have existed at the time of delivery, unless:
Se presupune că neconformităţile care se manifestă în termen de şase luni de la livrarea bunului existau la această dată, cu excepţia următoarelor:
to presume (also: to suppose)
volume_up
a bănui {vb} (a presupune)

Context sentences for "to presume" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI presume that this is not the last time we will discuss Mercosur in this plenary.
Presupun că aceasta nu este ultima dată când vom discuta despre Mercosur în cadrul acestei ședințe plenare.
EnglishWe have to presume that things may not be very different in the case of the nuclear power stations.
Trebuie să presupunem că lucrurile nu pot fi foarte diferite în cazul centralelor nucleare.
EnglishSome Member States - I presume your country also - have already been subject to cyber attacks.
Unele state membre, presupun că și țara dumneavoastră, au fost deja supuse la atacuri cibernetice.
EnglishI also presume that many Members will be at the debates at the Kampala conference.
Presupun că mulţi deputaţi în Parlamentul European vor asista la dezbaterile din cadrul conferinţei de la Kampala.
EnglishIf we in this Parliament presume to legislate for the nation states, what is the point of them?
Dacă noi, în acest Parlament, ne luăm libertatea de a legifera pentru statele naţionale, care mai este rostul lor?
EnglishI presume that is the case right across Europe.
Presupun că acesta este cazul în întreaga Europă.
EnglishAs these diseases are rare in our part of the world, we can presume that they will take a much more dramatic course.
Întrucât aceste boli sunt rar întâlnite în această parte a lumii, putem presupune că vor lua un curs mult mai dramatic.
EnglishI presume that a similar passage will be written again this year at the next summit, and also at all the other summits.
Presupun că un pasaj similar va fi scris din nou în acest an la următorul summit și, de asemenea, la toate celelalte summituri.
EnglishWe can see this from the car sector, where, I agree with Mr Sacconi, we can presume that more than 2 million jobs are at risk.
Putem observa acest lucru în sectorul de automobile, în care, şi aici sunt de acord cu dl Sacconi, putem presupune că sunt în pericol peste 2 milioane de locuri de muncă.
EnglishThey are a great success at a fundamental level, and therefore I presume we can only agree that more should be done to promote them.
Ele reprezintă un mare succes la un nivel fundamental şi, prin urmare, presupun că nu putem decât să fim de acord că trebuie să se facă mai multe lucruri pentru a le promova.
EnglishBut I insist: the message is directed not only at the Lithuanians but also at all those who still presume, on occasion, to put such matters up for discussion.
Dar insist: mesajul nu este destinat doar lituanienilor ci tuturor celor care, ocazional, încă îşi mai arogă dreptul să aducă aceste probleme în discuţie.
EnglishThe new Commission, I presume, is pleased to be in place, but it is going to have to hit the ground running because of the problems we are discussing here.
Presupun că noua Comisie este mulţumită că şi-a început mandatul, însă va trebui să îşi înceapă activitatea în forţă din cauza problemelor pe care le discutăm în acest parlament.