"pretended" translation into Romanian


Infinitive of pretended: to pretend
EN

"pretended" in Romanian

EN to pretend
volume_up
[pretended|pretended] {verb}

The European Parliament cannot pretend to be immune from this.
Parlamentul European nu poate pretinde că este imun la acest lucru.
We cannot pretend it is the auditors' fault.
Nu putem pretinde că este vina auditorilor.
This is a problem for firms during a crisis, and we cannot pretend otherwise.
Aceasta este o problemă pentru firme in timpul unei crize și nu putem pretinde contrariul.
We cannot close our eyes and pretend that it is not a problem.
Nu putem închide ochii şi nu ne putem preface că aceasta nu este o problemă.
We cannot pretend that the European Constitution was not rejected by the French and the Dutch.
Nu ne putem preface că francezii şi olandezii nu au respins Constituţia Europeană.
The Belgian Presidency takes over its six-month term and everybody pretends that it is business as usual!
Preşedinţia belgiană îşi preia mandatul de şase luni şi toată lumea se preface că acest lucru este normal!
to pretend (also: to playact, to play-off)
The Belgian Presidency takes over its six-month term and everybody pretends that it is business as usual!
Preşedinţia belgiană îşi preia mandatul de şase luni şi toată lumea se preface că acest lucru este normal!
cică (se preface că)
Before a suspicious program runs, Microsoft Security Essentials pretends to run it to determine what it’s going to do.
Înainte să se execute un program suspect, Microsoft Security Essentials se preface că îl execută pentru a afla ce intenționează să facă.
to pretend (also: to feign)
volume_up
a face {vb} (a se preface)
On the one hand, we cannot pretend that Europe is the Island of the Blessed where we can do what we like without the global financial markets reacting to it.
Pe de-o parte, nu ne putem preface că Europa este Insula celor Binecuvântaţi, unde putem face orice ne place fără ca pieţele financiare să reacţioneze.
Now, Europe is making another mistake: it pretends to ignore an obvious danger, as a great flood of Somalis, Eritreans and others flee Libya's borders.
Acum, Europa face o altă greșeală: pretinde că ignoră un pericol evident, întrucât un mare flux de somalezi, eritreeni și alte naționalități părăsesc granițele Libiei.

Context sentences for "pretended" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNot only did the UN not intervene, it even pretended not to be aware of what had happened for weeks.
ONU nu doar că nu a intervenit, ci a și pretins timp de câteva săptămâni că nu a știut ce s-a întâmplat.
English'Listen to the industry' is its pretended watchword.
"Ascultați industria”este presupusul său cuvânt de ordine.
EnglishMr President, I just wanted to add my voice to those insisting that you pretended not to see the blue cards tonight.
Dle preşedinte, aş dori să mă alătur celor care insistă că vă prefaceţi a nu vedea cartonaşele albastre în seara aceasta.
EnglishOthers pretended not to see.
EnglishUntil recently, the German Government did not prosecute bribery outside its borders and pretended that it knew nothing of these events.
Până de curând, guvernul german nu a urmărit pe cale judiciară cazurile de mituire din afara graniţelor sale şi a pretins că nu ştie nimic despre aceste evenimente.