"programme" translation into Romanian

EN

"programme" in Romanian

EN programme
volume_up
{noun}

It is an ambitious programme and, hopefully, a programme full of content.
Este un program ambiţios şi sperăm să fie un program plin de conţinut.
I see the Innovation Union programme as a programme coming at one minute to midnight.
Văd inițiativa "O Uniune a inovării” ca pe un program adoptat în ultimul ceas.
There is also a very important programme - the Stockholm Programme.
De asemenea, există un program foarte important - programul de la Stockholm.
programme (also: play bill)
volume_up
program {n} (de spectacol)
It is an ambitious programme and, hopefully, a programme full of content.
Este un program ambiţios şi sperăm să fie un program plin de conţinut.
I see the Innovation Union programme as a programme coming at one minute to midnight.
Văd inițiativa "O Uniune a inovării” ca pe un program adoptat în ultimul ceas.
There is also a very important programme - the Stockholm Programme.
De asemenea, există un program foarte important - programul de la Stockholm.
programme (also: intent, plan, project, purpose)
We have already mapped out a very ambitious and far-reaching programme in the field of justice and home affairs.
Am elaborat deja un plan foarte ambiţios şi cuprinzător în domeniul justiţiei şi al afacerilor interne.
On the economic front, Iceland's banking and fiscal consolidation in the framework of the IMF programme has been impressive.
Pe plan economic, consolidarea bancară și fiscală a Islandei în cadrul programului FMI este impresionantă.
The future action plan of the Stockholm Programme, to be presented in mid-June 2010, must consider these aspects.
Viitorul plan de acţiune al Programului de la Stockholm, care urmează a fi prezentat la jumătatea lunii iunie 2010, trebuie să ţină cont de aceste aspecte.
programme (also: program)
volume_up
plan {n} (program)
We have already mapped out a very ambitious and far-reaching programme in the field of justice and home affairs.
Am elaborat deja un plan foarte ambiţios şi cuprinzător în domeniul justiţiei şi al afacerilor interne.
On the economic front, Iceland's banking and fiscal consolidation in the framework of the IMF programme has been impressive.
Pe plan economic, consolidarea bancară și fiscală a Islandei în cadrul programului FMI este impresionantă.
The future action plan of the Stockholm Programme, to be presented in mid-June 2010, must consider these aspects.
Viitorul plan de acţiune al Programului de la Stockholm, care urmează a fi prezentat la jumătatea lunii iunie 2010, trebuie să ţină cont de aceste aspecte.

Context sentences for "programme" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYour work programme does not provide very definitive information in this respect.
Programul dumneavoastră nu furnizează informaţii foarte decisive în acest sens.
EnglishThe first is the Stockholm Programme on the area of justice, freedom and security.
Prima este programul de la Stockholm privind justiţia, libertatea şi securitatea.
EnglishI would just like to comment on one thing concerning the Stockholm Programme.
Aş dori doar să comentez un singur lucru cu privire la Programul de la Stockholm.
EnglishThe programme is implemented through the UNODC at a cost of EUR 1.75 million.
Programul este pus în aplicare prin intermediul UNODC, costând 1,75 milioane EUR.
EnglishI would like to draw particular attention to the Lifelong Learning Programme.
Doresc să atrag atenția asupra Programului de învățare pe tot parcursul vieții.
EnglishSo at least thank us for having given you the opportunity to present your programme.
Aşa că cel puţin mulţumiţi-ne că v-am oferit ocazia să vă prezentaţi programul.
EnglishThere are certainly many items in your programme which we can work on together.
În programul dvs. există numeroase activități în cadrul cărora putem lucra împreună.
EnglishOf its activities, I would stress the adoption of its multiannual work programme.
Dintre activitățile Agenției, aș sublinia adoptarea programului multianual de lucru.
EnglishThe Galliga Polledo report devotes much attention to the Europe 2020 programme.
Raportul Garriga Polledo acordă o atenţie deosebită programului Europa 2020.
EnglishThe Fundamental Rights and Citizenship programme promotes the rights of EU citizens.
Programul Drepturi fundamentale şi cetăţenie promovează drepturile cetăţenilor UE.
EnglishThe Shelter Cities programme should become operational as soon as possible.
Programul Oraşe-Adăpost ar trebui să devină operaţional cât mai repede posibil.
EnglishWhy do we now have to cut the framework research programme in order to fund the ITER?
De ce trebuie acum să reducem programul-cadru de cercetare pentru a finanța ITER?
EnglishI hope this will take place as soon as possible after the adoption of the programme.
Sper că acest lucru va avea loc cât mai curând posibil după adoptarea programului.
EnglishI voted in favour of the report on the mid-term review of the Galileo programme.
Am votat în favoarea raportului privind revizuirea intermediară a programului Galileo.
EnglishI welcome the adoption of the motion for a resolution on the Stockholm Programme.
Salut adoptarea propunerii de rezoluţie privind Programul de la Stockholm.
EnglishIn conclusion, continued support for the peace programme is absolutely essential.
În concluzie, este absolut necesar să se continue sprijinirea programelor pentru pace.
EnglishHowever, in the Portuguese case your party also voted against the programme.
Totuși, în cazul Portugaliei, partidul dvs. a votat și împotriva programului.
EnglishFrom this perspective, unfortunately, there is nothing new in your programme.
Din această perspectivă, din păcate, în programul dumneavoastră nu există nimic nou.
EnglishIn the meantime, the Cypriot Government has also sent its updated stability programme.
Între timp, guvernul cipriot a transmis şi programul de stabilitate actualizat.
EnglishRomania will continue to develop its nuclear programme for generating electricity.
România va continua dezvoltarea programului nuclear de producere a energiei electrice.