EN promise
volume_up
{noun}

promise (also: pledge, troth)
A promise of funding had been made by the EU and that promise had to be kept.
UE a făcut o promisiune de finanţare, iar acea promisiune ar fi trebuit să fie respectată.
It was during the Belgian Presidency that this one promise was broken.
În timpul Preşedinţiei belgiene această promisiune a fost încălcată.
This was a promise by the developed world made in Copenhagen.
Aceasta a fost o promisiune pe care au făcut-o țările dezvoltate la Copenhaga.
promise
volume_up
promisiune {f} (făgăduială)
A promise of funding had been made by the EU and that promise had to be kept.
UE a făcut o promisiune de finanţare, iar acea promisiune ar fi trebuit să fie respectată.
It was during the Belgian Presidency that this one promise was broken.
În timpul Preşedinţiei belgiene această promisiune a fost încălcată.
This was a promise by the developed world made in Copenhagen.
Aceasta a fost o promisiune pe care au făcut-o țările dezvoltate la Copenhaga.
promise
volume_up
făgăduială {f}
promise (also: adage, agreement, gossip, prattle)
volume_up
vorbă {f} [fig.]
It is a question of comparing what you promised then with what you are promising now and with what can be expected.
Este vorba de a compara ceea ce aţi promis atunci cu ceea ce promiteţi acum şi cu ceea ce poate fi aşteptat.
This is an essential factor when it comes to offering future generations of European citizens a promising future.
Acesta este un factor esenţial atunci când este vorba de a oferi un viitor generaţiilor următoare ale cetăţenilor Europei.
The very least that we should promise, and it is what producers rightly expect, is the reciprocity of these regulations on imports.
Promisiunile minime pe care ar trebui să le facem, şi este vorba despre ce aşteaptă în mod legitim producătorii, este reciprocitatea acestor reglementări asupra produselor importate.

Synonyms (English) for "promise":

promise

Context sentences for "promise" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr Belder, I promise I will reply to you, as you specifically asked, in writing.
Dle Belder, promit să vă răspund, după cum ați solicitat în mod specific în scris.
EnglishWe have the responsibility to be consistent in what we say and what we promise.
Avem responsabilitatea de a fi consecvenți în ceea ce spunem și în ceea ce promitem.
EnglishI promise you that the Commission will keep to its roadmap in these areas.
Vă promit, Comisia nu se va abate de la foaia sa de parcurs în aceste domenii.
EnglishIt is now our duty, the duty of the European Union, to fulfil our promise.
Este acum datoria noastră, datoria Uniunii Europene, de a ne îndeplini promisiunea.
EnglishI promise that is the only time I am going to quote Keynes approvingly.
Promit că aceasta este singura dată când îl voi cita pe Keynes în mod aprobator.
English. - Madam President, I promise that this will be very short.
membru al Comisiei - Doamnă preşedintă, vă promit că voi fi foarte concis.
EnglishI can promise you that we are closely following the situation in the dairy market.
Vă pot promite că urmărim îndeaproape situaţia de pe piaţa lactatelor.
EnglishCan the Commission promise to ensure that the principles of the directives also prevail?
Poate Comisia să ofere asigurări că principiile directivelor vor prevala?
EnglishUnfortunately, Mr Schmitt's resolution fails to keep its introductory promise.
Din păcate, rezoluţia dlui Schmitt nu se ţine de promisiunea făcută în alineatul introductiv.
EnglishMr President, I promise I will not read quickly, because I am going to speak slowly.
Dle președinte, promit că nu voi citi rapid, de fapt voi vorbi încet.
EnglishI can promise you that we give serious consideration to each of them.
Pot să vă promit că acordăm o atenție deosebită fiecăreia dintre acestea.
EnglishI promise you can rely on our constructive and critical cooperation.
Vă promit că vă puteţi baza pe cooperarea noastră constructivă şi critică.
EnglishI promise that we will keep you informed about all future developments.
Vă promit că vă vom ține informați cu privire la evoluțiile viitoare.
EnglishThey are not a guarantee for you to stay in your job, I promise you.
Credeți-mă, ele nu reprezintă o garanție că dvs. vă veți păstra funcția.
EnglishPresident Obama is not yet able to keep his election promise.
Preşedintele Obama nu este încă în măsură să-şi ţină promisiunile electorale.
EnglishCan Mr Carlgren promise to give us clear information before Copenhagen?
Ne poate oferi dl Carlgren informaţii clare înainte de Copenhaga?
EnglishTo the citizens, it offers the promise of the fulfilment of this vision.
Pentru cetățeni, oferă promisiunea realizării acestei viziuni.
EnglishI promise you: only this will save your position, and nothing else.
Credeți-mă, doar așa vă veți putea salva funcția, nu în alt mod.
EnglishClaims that deliver what they promise are an important part of an honest, credible product.
Promisiunile care sunt respectate reprezintă aspecte importante ale unui produs sincer şi credibil.
EnglishSo far, this programme has not exactly lived up to its promise.
Până acum, programul nu s-a prea ridicat la înălțimea așteptărilor.