"reach" translation into Romanian

EN

"reach" in Romanian

EN reach
volume_up
{noun}

It seems that it has very limited reach.
Se pare că are o rază de acţiune limitată.

Context sentences for "reach" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThose who reach the coast of Thailand are often treated in an inhumane manner.
Cei care ajung pe coasta Thailandei sunt, deseori, trataţi într-un mod inuman.
EnglishWe must reach decisions that are even more binding than those taken in Kyoto.
Trebuie să se ajungă la decizii care să fie mai stricte decât cele luate la Kyoto.
EnglishHuman solidarity must reach out beyond the borders of countries and continents.
Solidaritatea umană trebuie să meargă dincolo de granițele țărilor și continentelor.
EnglishBecause of these divergent approaches, we were not able to reach an agreement.
Din cauza abordărilor divergente, nu am fost capabili să ajungem la un acord.
EnglishWe have managed to reach a compromise despite major differences of opinion.
Am reușit să ajungem la un compromis în ciuda diferențelor majore de opinie.
EnglishWe are struggling manfully to reach our targets in relation to the bail-out.
Ne luptăm bărbătește pentru a ne realiza obiectivele referitoare la depășirea crizei.
EnglishAll the substances which you referred to, Mr Holm, are now governed by REACH.
Toate substanţele la care v-aţi referit, domnule Holm, sunt acum reglementate de REACH.
EnglishWe are not there yet, but I believe it is possible to reach that agreement.
Nu am ajuns acolo încă, dar cred că este posibil să ajungem la acest acord.
EnglishSomebody once said: 'When I hear the word "culture”, I reach for my revolver'.
Cineva a spus cândva: "Când aud cuvântul "cultură", îmi caut pistolul”.
EnglishFirstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.
În primul rând, acordă protecție temporară tuturor persoanelor strămutate care ajung în UE.
EnglishThis directive will do much to help us reach the 20% energy saving target.
Directiva ne va ajuta mult la atingerea obiectivului de 20% de economisire a energiei.
EnglishThe European Parliament is showing that virtuous courses of action are within our reach.
Parlamentul European arată că avem la îndemână cursuri de acţiune virtuoase.
EnglishThese efforts should enable us to reach an agreement at first reading.
Aceste eforturi ar trebui să ne permită să obţinem un acord în prima lectură.
EnglishIt is important to reach agreement on the question of fishing quotas.
Este important să se ajungă la un acord cu privire la problema cotelor de pescuit.
EnglishBut before you reach that conclusion, here are some simple steps to take:
But before you reach that conclusion, here are some simple steps to take:
EnglishWe want to reach agreement on a package for a new supervisory structure.
Dorim să obţinem un acord asupra unui pachet privind o nouă structură de supraveghere.
EnglishImmigrants from north Africa died trying to reach Italy and Europe.
Imigranți din Africa de Nord au murit încercând să ajungă în Italia și în Europa.
EnglishThe light bulb is the final goal you must reach to complete a level.
Becul este obiectivul final la care trebuie să ajungeți pentru a termina un nivel.
EnglishREACH, for example, is a recent initiative that creates even more requirements for us.
REACH, de exemplu, este o iniţiativă recentă prin care ni se impun şi mai multe condiţii.
EnglishI am convinced that all the parties will be determined to reach an agreement.
Sunt convins că toate părțile vor fi hotărâte să ajungă la un acord.