EN

to repay [repaid|repaid] {verb}

volume_up
If the state accepts credit that it cannot repay, it is burdening the next generation.
Dacă statul acceptă credite pe care nu le poate rambursa, împovărează următoarea generaţie.
European governments are affected by falling revenues and the need to repay large debts.
Guvernele europene sunt afectate de veniturile în scădere și de necesitatea de a rambursa datorii enorme.
This text condemns the refusal by the Icelandic people to repay the debts run up by private banks, even though they voted by a very large majority against that repayment.
Acest text condamnă refuzul populației islandeze de a rambursa datoriile acumulate de băncile private, chiar dacă a votat cu o majoritate foarte mare împotriva rambursării.

Context sentences for "to repay" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFirst of all, I am wholly convinced that the Union has a debt of honour to repay.
În primul rând, sunt convins pe deplin că Uniunea are o datorie de onoare de plătit.
EnglishIf the state accepts credit that it cannot repay, it is burdening the next generation.
Dacă statul acceptă credite pe care nu le poate rambursa, împovărează următoarea generaţie.
EnglishThe beneficiaries of EU funding which has been allocated illegally are only required to repay 10%.
Beneficiarii de finanţare europeană alocată ilegal sunt obligaţi să ramburseze doar 10 %.
EnglishToday, however, it is calling on the workers to pay for the damage and to repay that money.
Cu toate acestea, astăzi le cere muncitorilor să plătească pagubele şi să ramburseze aceşti bani.
EnglishEuropean governments are affected by falling revenues and the need to repay large debts.
Guvernele europene sunt afectate de veniturile în scădere și de necesitatea de a rambursa datorii enorme.
EnglishThere are public and private debts, which we must repay.
Există datorii publice și private, pe care trebuie să le achităm.
EnglishThe European Union should repay this friendship and thus support the future of rural areas.
Uniunea Europeană trebuie să răsplătească această prietenie şi să susţină, prin urmare, viitorul zonelor rurale.
EnglishThe second proposal is this: the amount in aid to Greece could be used to repay our bonds.
A doua propunere este aceasta: suma oferită ca ajutor Greciei ar putea fi utilizată pentru a ne răscumpăra obligaţiunile.
EnglishIn 2008, the Commission had to repay EUR 4.5 billion to Member States, and so 1% of GNP is enough.
În 2008, Comisia a trebuit să le ramburseze statelor membre 4,5 miliarde de euro, aşa că 1 % din PNB este suficient.
EnglishIt is therefore throttling the Greek private sector, which is the only sector that can repay the massive debts.
Prin urmare, sufocă sectorul privat al Greciei, care este singurul sector capabil să plătească datoriile imense.
EnglishThe Greeks will never be able to repay the loans and an economy which is as good as dead cannot make cuts.
Grecia nu va mai fi capabilă niciodată să ramburseze împrumutul, iar o economie care este pe moarte nu poate face reduceri.
EnglishWe will still have huge debts which countries like Greece or Ireland will never be able to repay.
Ne vom confrunta în continuare cu datorii enorme, pe care țări precum Grecia sau Irlanda nu vor fi niciodată capabile să le plătească.
EnglishBorrowing today means debts tomorrow, debts that the Member States will be obliged to repay at a future date.
Împrumuturile de azi înseamnă datoriile de mâine, datorii pe care statele membre vor fi obligate să le plătească în viitor.
EnglishBetween 20 and 30 cents of one euro of national spending are immediately diverted to repay interest on the national debt.
Între 20 şi 30 de cenţi dintr-un euro al cheltuielilor naţionale sunt imediat deturnaţi pentru a plăti dobânda datoriei naţionale.
EnglishIt means that they are finding it difficult to repay home loans due to the high currency-based debt ratio.
Acest lucru înseamnă că le este greu să plătească împrumuturile pentru locuinţă, din cauza coeficienţilor ridicaţi de îndatorare bazaţi pe moneda unică.
EnglishBefore lending, banks estimate the relative risks of businesses, anticipating their growth and ability to repay.
Înainte de a acorda împrumuturi, băncile estimează riscurile relative asociate întreprinderilor, anticipând creşterea şi capacitatea acestora de rambursare.
EnglishUltimately, Iceland's admission to the European Union will, in itself, act as our guarantee that it will eventually repay that money.
În cele din urmă, aderarea Islandei la Uniunea Europeană va acţiona, în sine, ca o garantare a faptului că, în final, banii vor fi rambursaţi.
EnglishI would suggest that Mr Sterckx partly repay that obligation by ceasing to attempt to destroy Britain's economy and Britain as a nation state.
Aş sugera ca dl Sterckx să se achite parţial de această obligaţie şi să nu mai încerce să distrugă economia Marii Britanii şi Marea Britanie ca stat.
EnglishI would like to stress that those who have worked so hard deserve our thanks and ask you to repay them by unanimously adopting this report.
Aş dori să accentuez faptul că cei care au depus eforturi atât de intense merită mulţumirile noastre şi vă rog să-i răsplătiţi adoptând unanim acest raport.
EnglishThe FTT provides an opportunity to redress the balance and the damage caused by the austerity measures, the deficit and the measures adopted to repay it.
Aceasta oferă o ocazie de a redresa echilibrul și pagubele cauzate de măsurile de austeritate, deficitul și măsurile adoptate pentru a-l acoperi.

Synonyms (English) for "repayment":

repayment