"to resolve" translation into Romanian

EN

"to resolve" in Romanian

EN to resolve
volume_up
[resolved|resolved] {verb}

to resolve (also: to solve, to work sth out)
What are the Council and Commission doing to resolve this unhelpful situation?
Ce măsuri iau Consiliul şi Comisia pentru a rezolva această situaţie nefericită?
In order to resolve this problem, agriculture policy had to be redefined.
Pentru a rezolva această problemă, politica agricolă a trebuit redefinită.
The directive will not resolve the problem of differences in the quality of medical care.
Directiva nu va rezolva problemele diferenţelor privind calitatea îngrijirilor medicale.
What are the Council and Commission doing to resolve this unhelpful situation?
Ce măsuri iau Consiliul şi Comisia pentru a rezolva această situaţie nefericită?
In order to resolve this problem, agriculture policy had to be redefined.
Pentru a rezolva această problemă, politica agricolă a trebuit redefinită.
The directive will not resolve the problem of differences in the quality of medical care.
Directiva nu va rezolva problemele diferenţelor privind calitatea îngrijirilor medicale.
If the situation is not resolved, the Council, at the Commission's suggestion, can decide by qualified majority to reintroduce border controls for a limited period.
În cazul în care situația nu se rezolvă, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate decide cu majoritate calificată reintroducerea controalelor la frontiere pe o perioadă limitată de timp.

Context sentences for "to resolve" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is the real controversy or dilemma that we will have to resolve tomorrow.
Aceasta este adevărata controversă sau dilemă pe care trebuie să o rezolvăm mâine.
EnglishYou might be able to resolve the problem by taking ownership of the folder.
Este posibil să soluționați această problemă preluând în proprietate folderul.
EnglishShould we not instead be attempting to resolve the really urgent problems?
În schimb, nu ar trebui să încercăm să soluţionăm problemele cu adevărat urgente?
EnglishTo resolve the problem, avoid pressing down on the wheel while scrolling.
Pentru rezolva problema, evitaţi să mai apăsaţi pe rotiţă în timp ce defilaţi.
EnglishI hope that we will be able to resolve these issues before a decision is taken.
Sper că vom putea soluţiona aceste chestiuni înainte de a lua o decizie.
EnglishWe can resolve disputes by listening carefully to all of the parties involved.
Putem soluţiona conflictele ascultând cu atenţie toate părţile implicate.
EnglishThey are of no benefit to anyone, nor do they resolve fundamental, structural problems.
Nu aduc beneficii nimănui şi nici nu rezolvă problemele fundamentale, structurale.
EnglishI am confident that the Commission will resolve this in a sensible manner.
Sunt convins că Comisia va rezolva această problemă într-o manieră raţională.
EnglishYou might be able to resolve the problem by changing your default program settings.
Este posibil să soluționați această problemă modificând setările de programe implicite.
EnglishWe could say that we are reliant on political will to resolve those barriers.
Am putea spune că ne bazăm pe voinţa politică să înlăture aceste bariere.
EnglishIf the videos did not help you to resolve the issue, review the following items.
Dacă videoclipurile nu v-au ajutat să rezolvați problema, consultați următoarele elemente.
EnglishThis would therefore resolve the problems from stress tests in general.
S-ar rezolva astfel problemele rezultate din testele de rezistență în general.
EnglishWithout that citizens' Europe, this crisis will be impossible to resolve.
Fără această Europă a cetăţenilor, această criză va fi imposibil de depăşit.
EnglishI would be very grateful to you, and to the committee, if we could resolve this matter.
V-aş fi foarte recunoscător dvs. şi comisiei, dacă am putea rezolva această problemă.
EnglishAt the same time, however, there is an urgent need to resolve many related issues.
Cu toate acestea, trebuie rezolvate urgent şi alte chestiuni aferente.
EnglishWhat action is needed to resolve the terrible crisis that we are experiencing?
Ce ar trebui să facem pentru a soluţiona această criză foarte gravă?
EnglishTheir resolve to seize what they saw as an opportunity was commendable.
Decizia lor de a profita de ceea ce au considerat a fi o oportunitate este lăudabilă.
EnglishThis would certainly be effective in helping resolve problems of this kind.
Acesta ar fi cu siguranță mai eficient în a ajuta la rezolvarea problemelor de acest gen.
EnglishYou would rightly like to find the resources to resolve the situation.
Bănuiesc că ați dori să găsiți resursele necesare pentru a schimba această situație.
EnglishWe have to resolve two specific issues if we are to prove the pessimists wrong.
Trebuie să rezolvăm două probleme punctuale dacă vrem să le dovedim pesimiştilor că se înşală.