"to retain" translation into Romanian

EN

"to retain" in Romanian

EN to retain
volume_up
[retained|retained] {verb}

We must all take steps to retain jobs in our home countries.
Toţi trebuie să adoptăm măsuri pentru a păstra locurile de muncă din ţările noastre de origine.
The European Parliament has fought to retain its role and will perform its role more forcefully in future.
Parlamentul European a luptat pentru a-şi păstra rolul şi va juca acest rol mai ferm în viitor.
Astfel putem păstra controlul.
I would be very pleased if everything that Mrs Kolarska-Bobińska has written and that has received the support of a large majority is actually retained.
Aș fi foarte bucuros dacă s-ar reține într-adevăr tot ceea ce a scris doamna Kolarska-Bobińska și ceea ce a primit sprijinul unei mari majorități.
The situation is complicated by the Government's decision to retain payments to the second pension tier.
Situația este complicată de decizia guvernului de a opri remunerația pensiilor pentru pensiile secundare.

Context sentences for "to retain" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is why it is important to retain the system of additionality in funding.
Din acest motiv, este important să menţinem sistemul adiţionalităţii în finanţare.
EnglishWe also need to retain the option of military intervention in this situation.
De asemenea, trebuie să păstrăm opțiunea intervenției militare în această situație.
EnglishThey intend to retain the death penalty for the worst criminal offenders.
Intenţionează să menţină pedeapsa cu moartea pentru infracţiunile cele mai grave.
EnglishOnly this will allow us to retain territorial and social cohesion within the EU.
Numai aceasta ne va permite să menţinem coeziunea teritorială şi socială în interiorul UE.
EnglishSecondly we must retain historical awareness as part of European education.
În al doilea rând, trebuie să menţinem sensibilizarea istorică în educaţia europeană.
EnglishThe Alliance has decided to retain nuclear weapons as the ultimate deterrent power.
Alianța a hotărât să păstreze armele nucleare ca putere disuasivă finală.
EnglishUpon expiration or termination, Microsoft will retain your data for 90 days.
La expirare sau terminare, Microsoft vă menține datele timp de 90 de zile.
EnglishYou are actually without a mission, but will still have to retain your mission in Europe.
De fapt, nu aveţi nicio misiune, însă va trebui să vă păstraţi misiunea în Europa.
EnglishTherefore, we call on Parliament to retain these important provisions.
Prin urmare, solicităm Parlamentului să menţină aceste dispoziţii importante.
EnglishIn other words, all users retain their previous settings for that option.
Cu alte cuvinte, toţi utilizatorii îşi păstrează setările anterioare pentru acea opţiune.
EnglishThat is the job of the Member States, who should retain complete control of it.
Este treaba statelor membre, care ar trebui să deţină controlul complet asupra acestui domeniu.
EnglishWe must revise our strategy, but we must also retain our ambition.
Trebuie să ne revizuim strategia, însă trebuie, de asemenea, să ne păstrăm ambiţia.
EnglishWe retain striking images and messages from what we saw and heard.
Din tot ce am văzut şi auzit am păstrat în memorie imagini şi mesaje şocante.
EnglishAbove all, the EU needs to retain the trust of European farmers.
Mai presus decât orice, UE are nevoie să menţină încrederea fermierilor europeni.
EnglishPlus you can retain wireless control of your computer up to 30 feet away.
În plus, puteţi menţine controlul wireless al computerului pe o distanţă de până la 9 metri.
EnglishAt present, 43 countries worldwide still retain the death penalty.
La momentul actual, 43 de state din întreaga lume încă mai aplică pedeapsa cu moartea.
EnglishHardware devices are often revised but still retain the same name.
Dispozitivele hardware sunt adesea revizuite, dar păstrează în continuare același nume.
EnglishFor this reason, we must retain this integrated approach for the entire European Union.
Din acest motiv, trebuie să păstrăm această abordare integrată pentru întreaga Uniune Europeană.
EnglishWe must consistently uphold the right of minorities to retain and develop their culture.
Trebuie să susţinem în mod consecvent dreptul minorităţilor de a-şi menţine şi dezvolta cultura.
EnglishWe need this if we are to retain and defend legal certainty.
Avem nevoie de acesta dacă dorim să păstrăm și să apărăm siguranța juridică.