EN ruin
volume_up
{noun}

ruin (also: wreck, wrack)
The country lies in ruin, its heritage plundered, its population deeply divided.
Ţara se află în ruină, patrimoniul său este jefuit, iar populaţia este profund divizată.
Many European dairy producers are therefore now facing ruin.
Motiv pentru care mulţi producători de lactate europeni se confruntă acum cu ruina.
A third of the network is going to ruin through lack of resources to maintain it.
O treime din reţea este lăsată în ruină din cauza lipsei de fonduri necesare pentru a o întreţine.
ruin (also: wreck, old blighter)
ruin
volume_up
cădere (ruină) {f}
ruin
My political group has been calling for months for the adoption of urgent measures to try to save thousands of farmers threatened with ruin.
Grupul politic din care fac parte a solicitat luni de-a rândul adoptarea unor măsuri urgente pentru salvarea miilor de agricultori ameninţaţi de faliment.
ruin (also: disaster)
volume_up
praăpastie {f} (dezastru)
ruin
volume_up
paragină {f} (ruină)

Context sentences for "ruin" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is spurious and misleading, and it will ruin our whole common future.
Acest lucru este fals şi greşit, şi ne va distruge întregul nostru viitor comun.
EnglishThere must be a plan B, or are you just going to let this go until it goes into ruin?
Trebuie să existe un plan B sau vom lăsa pur și simplu lucrurile așa până când vom fi ruinați?
EnglishThis crisis must not, in fact, ruin all the work we have put into this issue over the years.
Această criză nu trebuie să ruineze toate eforturile depuse în acest sens de-a lungul anilor.
EnglishThis has brought ruin to a whole generation of teachers, who have been paying into the fund for 40 years.
Acest lucru a ruinat o întreagă generaţie de profesori, care contribuiau la fond de 40 de ani.
EnglishYou have tried to restrict, impede and ruin it.
Aţi încercat să o restricţionaţi, să o împiedicaţi şi să o distrugeţi.
EnglishIt is easier to ruin a country than to rebuild it.
Este mai uşor să distrugi o ţară decât să o construieşti.
EnglishThe Northern Ireland Executive has now offered the farmers 25% compensation, which will mean ruin for them.
Executivul din Irlanda de Nord a oferit fermierilor o despăgubire de 25%, ceea ce înseamnă ruinarea acestora.
EnglishWe must not ruin some very good systems.
Nu trebuie să distrugem unele sisteme care sunt foarte bune.
EnglishMr Blair brought Britain to the edge of ruin.
Dl Blair a adus Marea Britanie în pragul ruinei.
EnglishProfit margins have been reduced and many farmers, especially those in the intensive sectors, face financial ruin.
Marjele de profit s-au redus și mulți agricultori, în special cei din sectoarele intensive, sunt aproape ruinați.
EnglishThe contribution we pay towards clean technologies in developing countries must not ruin our own economy.
Contribuţia pe care o aducem pentru crearea de tehnologii curate în ţările în curs de dezvoltare nu trebuie să ruineze propria noastră economie.
EnglishThat would ruin our credibility.
EnglishBureaucracy must not ruin us.
Birocrația nu trebuie să ne distrugă.
EnglishBus operators are often small or medium-sized companies which would be brought to the brink of ruin by excessive claims for damages.
Transportatorii sunt adesea întreprinderi mici şi mijlocii, pe care solicitările excesive de despăgubiri le-ar aduce în pragul ruinei.
EnglishOn the one hand, the EUR 700 billion rescue package will soon be exhausted and may also drag the EU's net contributors into ruin.
Pe de o parte, pachetul de salvare de 700 de miliarde de euro se va epuiza în curând și există riscul să ruineze contribuabilii neți ai UE.
EnglishWhat this can achieve, however, is to ruin solidarity between Member States and make deployed programmes impossible.
Ceea ce poate acest lucru să realizeze este, totuși, să distrugă solidaritatea dintre statele membre și să facă imposibilă desfășurarea programelor în curs.
Englishto ruin/destroy one's health
Englishto ruin/destroy one's health
EnglishTheir economies will either die of a thousand cuts or be bailed out, to the ruin of taxpayers in Britain and elsewhere.
Economiile acestor ţări fie vor muri ca urmare a mii şi mii de reduceri, fie vor fi ajutate cu preţul ruinării contribuabililor din Marea Britanie sau din altă parte.
EnglishEurope absolutely must reverse the way in which it negotiates and trades with the ACP countries, if it does not wish to contribute to their ruin.
Europa trebuie să îşi schimbe radical modul de negociere şi realizare a schimburilor comerciale cu ţările ACP, dacă nu doreşte să contribuie la ruinarea acestora.