"schedule" translation into Romanian

EN

"schedule" in Romanian

EN schedule
volume_up
{noun}

1. general

Once you’ve selected it, that folder syncs on the same schedule as your inbox for that account.
După ce l-ați selectat, folderul respectiv se sincronizează după același program ca și inboxul contului respectiv.
The Commission's experts, together with all Member States, are in the process of finalising the adaptation of requirements and the new global schedule.
Experţii Comisiei, împreună cu toate statele membre, aproape au finalizat adaptarea cerinţelor şi a noului program global.
One is that we have a very tight schedule, so the deadlines must be respected by all, and the headline targets will have to be achieved.
În primul rând, avem un program foarte strâns, așa că termenele limită trebuie respectate de toată lumea, iar obiectivele principale trebuie realizate.
schedule (also: hour, stole, of hours)
schedule (also: time table)
volume_up
grafic (orar) {n}
schedule (also: list)
volume_up
tablou {n} (listă)
schedule (also: list)
volume_up
tabel {n} (listă)

2. law

schedule

Synonyms (English) for "schedule":

schedule

Context sentences for "schedule" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is important to maintain the schedule of this work and its smooth progress.
Este important să menținem un ritm de lucru susținut și să respectăm programul stabilit.
EnglishThe default schedule for optimization is weekly and runs during Automatic Maintenance.
Programul implicit pentru optimizare este săptămânal și rulează în timpul Întreținerii automate.
EnglishThe default schedule for optimisation is weekly and runs during Automatic Maintenance.
Programul implicit pentru optimizare este săptămânal și rulează în timpul Întreținerii automate.
EnglishBy default, your backups are created on a regular schedule.
În mod implicit, copiile de rezervă sunt create pe baza unei planificări regulate.
EnglishTo turn off scheduled optimization, clear the Run on a schedule check box.
Pentru a dezactiva optimizarea planificată, debifați caseta de selectare Executare după programare.
EnglishTo turn off scheduled optimisation, untick the Run on a schedule checkbox.
Pentru a dezactiva optimizarea planificată, debifați caseta de selectare Executare după programare.
EnglishYou can change the schedule and you can manually create a backup at any time.
Aveți posibilitatea să modificați planificarea sau să creați manual o copie de rezervă, în orice moment.
EnglishAccording to the schedule, work on the National Reform Programmes will be completed in April.
Potrivit programului, lucrul asupra programelor naționale de reformă se va încheia în aprilie.
EnglishSure, I can schedule time to work on something in Outlook.
Sigur, pot planifica un interval de timp pentru a lucra la ceva în Outlook.
EnglishTogether with our partners from the UN, from the US and Russia, we agreed on an ambitious schedule.
Împreună cu partenerii noștri din ONU, SUA și Rusia, am convenit asupra unui calendar ambițios.
EnglishThe last 500 km of this transport would, according to the transport schedule, take 2.5 hours.
Ultimii 500 de km ai acestui transport ar dura, conform programului de transport, două ore şi jumătate.
EnglishThe negotiations on the energy chapter are also behind schedule.
Negocierile privind capitolul energie sunt şi ele în urmă.
EnglishYou can schedule Sync Center to sync your partnerships as often as you want.
Aveți posibilitatea să programați Centrul de sincronizare pentru a sincroniza parteneriatele ori de câte ori doriți.
EnglishWhen you schedule a new series, it is automatically added to the bottom of the list with the lowest priority.
Când programați un serial nou, acesta se adaugă părții de jos a listei și are prioritate minimă.
EnglishThe organisation plan will not exceed a period of three years and must include a debt payment schedule.
Planul de organizare nu va depăși 3 ani și va cuprinde în mod obligatoriu programul de plată al creanțelor.
EnglishDisk Defragmenter runs on a schedule, but you can also defragment your hard disk manually.
Programul Defragmentare disc se execută după o programare, dar, de asemenea, puteți să defragmentați manual hard diskul.
EnglishMr Tavares, I hope you will forgive me, but we are so far behind schedule that I had to cut you off.
Dle Tavares, sper că mă veți ierta, dar suntem atât de mult în urmă cu programul încât a trebuit să vă întrerup.
EnglishYou can use this information to decide when to schedule your first directory synchronization.
Aveţi posibilitatea să utilizaţi aceste informaţii pentru a decide când să programaţi prima sincronizare a directorului.
EnglishThe TV broadcaster changed the schedule or channel number for a specific network or the show did not air.
Difuzorul TV a modificat programul sau numărul canalului pentru o anumită rețea sau emisiunea nu s-a difuzat.
EnglishMany have asked for clarification of the exact schedule that the Hungarian Presidency intends to follow.
Mulți au solicitat clarificări privind programul exact pe care Președinția maghiară intenționează să îl urmeze.