"seizure" translation into Romanian

EN

"seizure" in Romanian

EN seizure
volume_up
{noun}

seizure (also: assault, attack, charge, onslaught)
seizure (also: access, admittance, fit, entree)
seizure (also: occupancy, occupation)
volume_up
ocupare {f} (cucerire)

Synonyms (English) for "seizure":

seizure

Context sentences for "seizure" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis means that 19 000 people live on a daily basis with the fear of a recurring seizure.
Aceasta înseamnă că 19 000 de persoane trăiesc zilnic cu teama unei noi crize.
EnglishAll this law would do would be to permit seizure.
Tot ce ar face această lege ar fi să permită confiscarea.
EnglishI welcome what the report says about imposing stricter penalties on traffickers and about the seizure of assets.
Salut ce afirmă raportul privind impunerea de sancțiuni mai stricte pentru traficanți și privind confiscarea bunurilor.
EnglishIn addition, Article 6a makes explicit reference to the seizure and confiscation of instrumentalities and proceeds from this kind of offence.
În plus, articolul 6a face o trimitere explicită la sechestrarea și confiscarea instrumentelor și veniturilor obținute din acest gen de infracțiune.
EnglishWe know that, in spite of only having random monitoring, since 2005, there has been a 400% increase in the seizure of falsified medicines.
Ştim că, în pofida faptului că dispunem numai de o monitorizare aleatorie, începând cu 2005, s-a înregistrat o creştere cu 400% a capturării de medicamente falsificate.
EnglishThe European Commission official also acknowledged this on the eve of the seizure and we therefore ask that this protection be extended to fishing vessels.
Este un fapt recunoscut şi de Comisia Europeană înainte de captură şi, de aceea, solicităm ca această protecţie să fie extinsă şi asupra navelor de pescuit.
EnglishGo anywhere in Africa and see the inhumane treatment of people with epilepsy, whereas for a few cents, we could make most of them seizure-free.
Mergeţi oriunde în Africa şi veţi observa tratamentul inuman la care sunt supuşi bolnavii de epilepsie, deşi, pentru câţiva cenţi, am putea să le eliminăm accesele majorităţii dintre ei.
EnglishThe seizure of power by the military was strongly condemned by the international community, including the European Union, which immediately cut off development aid.
Preluarea puterii de către militari a fost puternic condamnată de comunitatea internațională, inclusiv de Uniunea Europeană, care a sistat imediat ajutoarele pentru dezvoltare.
EnglishThe recent seizure of the disputed border region of Abyei by the Khartoum government suggests that President Bashir is still not fully reconciled to his country's partition.
Recenta acaparare a disputatei regiuni de graniță Abyei de către guvernul de la Khartoum, sugerează că președintele Bashir nu este încă pe deplin împăcat cu împărțirea țării sale.