"self" translation into Romanian

EN

"self" in Romanian

EN self
volume_up
{noun}

The CPVO is a self-financing Community body with legal personality which came into being on 27 April 1995.
OCSP este un organism comunitar cu personalitate juridică, care se autofinanţează, fiind înfiinţat în data de 27 aprilie 1995.
self
They are emerging economies, industrialised countries and very self-aware.
Sunt economii emergente, ţări industrializate şi foarte conştiente de sine.
This imposes on us more responsibility, pragmatism and self-restraint.
Ceea ce implică mai multă responsabilitate, pragmatism şi stăpânire de sine.
It is self-evident that what is needed is cooperation at global level.
Este de la sine înţeles că lucrul de care avem nevoie este cooperare la nivel global.

Synonyms (English) for "self":

self
English

Context sentences for "self" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you download a driver that isn't self-installing, follow the steps below.
Dacă descărcați un driver care nu se instalează singur, urmați pașii de mai jos.
EnglishIs it because no one has acted yet and the title is a piece of self-criticism?
Pentru că nimeni nu a acţionat încă şi de fapt titlul este o formă de autocritică?
EnglishFrom where can we obtain funding for growth before it becomes self-sustaining?
De unde putem obține fonduri pentru creștere înainte ca aceasta să devină autonomă?
EnglishThe European fishing industry can only provide for 40% of our self-sufficiency.
Industria piscicolă europeană poate asigura doar 40 % din autonomia noastră.
EnglishWe must be self-critical and admit that we did not manage to adopt the resolution.
Trebuie să fim auto-critici și să recunoaștem că nu am reușit să adoptăm rezoluția.
EnglishThis is the politics of small-minded self-interest instead of statesmanship.
Aceasta este politica unor interese personale meschine, şi nu arta guvernării.
EnglishThe self-determination of peoples has always been a priority for the Northern League.
Autodeterminarea popoarelor a fost întotdeauna o prioritate pentru Liga Nordului.
EnglishThe first argument is self-protection for the world outside of Afghanistan.
Primul argument îl reprezintă autoprotecţia pentru lumea din afara Afganistanului.
EnglishThe financial crisis put an end to the fairytale of self-regulating financial markets.
Criza financiară a pus capăt basmului cu autoreglementarea piețelor financiare.
EnglishLess than three years ago, Serbia was on the verge of self-imposed isolation.
Cu mai puţin de trei ani în urmă, Serbia era în pragul izolării auto-impuse.
EnglishThis is clear testimony to how determined the people are to achieve self-determination.
Acest lucru dovedește cât de hotărâți sunt cetățenii să obțină autodeterminarea.
EnglishGood things, such as accession to the European Union, will be self-evident.
Lucrurile bune, precum aderarea la Uniunea Europeană, vor ieși singure în evidență.
EnglishIt is clear that certain workers claim to be self-employed but are not.
Este clar că anumiţi lucrători pretind că sunt liber-profesionişti, dar nu sunt.
EnglishWe should, after all, engage in a little self-criticism where this matter is concerned.
Ar cam trebui totuși să ne mai și autocriticăm în ceea ce privește această poveste.
EnglishIt is simply impossible to control the working hours of self-employed people.
Este pur şi simplu imposibil să controlezi timpul de lucru al lucrătorilor independenţi.
EnglishThe EU has already spent an enormous amount on propaganda and self-advertisement.
UE a cheltuit deja sume uriașe pentru a-și face propagandă și reclamă.
EnglishIt is a self-centred opinion for those other Member States, looking after themselves.
Este o opinie egoistă din partea celorlalte state membre, care au grijă de ele însele.
EnglishHere, we should take the side of food self-determination more decisively.
Aici, ar trebui să fim în mod mult mai hotărât de partea autodeterminării alimentare.
EnglishIf you download a driver that isn't self-installing, follow these steps.
Dacă descărcați un driver care nu se instalează singur, urmați acești pași.
EnglishThis precludes self-regulation, which the original proposal did not do.
Acest fapt exclude autoreglementarea, ceea ce nu făcea propunerea originală.