"skin" translation into Romanian

EN

"skin" in Romanian

EN skin
volume_up
{noun}

1. general

2. anatomy

skin (also: cutis, tegument)
Finally, we have also managed to include labelling so that consumers can see what they are buying and putting on their skin.
Am reuşit în fine să includem etichetarea în legislaţie, astfel încât fiecare consumator să poată vedea ce cumpără sau ce foloseşte pe propria piele.
Islands will sink beneath the waves; malaria, respiratory disease, skin cancer and eyesight problems are already happening.
Insulele se vor scufunda sub valuri; malaria, bolile respiratorii, cancerul de piele şi problemele de vedere afectează deja populaţia.
The ozone layer will get a better chance to recover so as to reduce the harmful effects, such as skin cancer and damage to plants and trees.
Stratul de ozon va avea o şansă mai mare de a se reface, astfel încât să se reducă efectele nocive, precum cancerul de piele şi daunele provocate plantelor şi animalelor.

Context sentences for "skin" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPress Ctrl+2 to change the Player to display the most recently selected skin.
Apăsați CTRL+2 pentru a schimba Playerul la fațeta cea mai recent selectată.
EnglishIt gets into the organism by inhalation through undamaged skin or after use.
Intră în organism prin inhalare prin pielea nevătămată sau după utilizare.
EnglishPress CTRL+2 to change the Player into the most recently selected skin.
Apăsați CTRL+2 pentru a schimba Playerul la fațeta cea mai recent selectată.
EnglishThis displays the Player in skin mode using the skin that you chose.
Playerul se afișează în modul fațetă, utilizându-se fațeta selectată de dv.
EnglishIt is easy to give Windows Media Player a new look by applying a skin.
O metodă simplă de a da Windows Media Player un aspect nou este de a îi aplica o fațetă.
EnglishThe functionality that a skin provides is determined by its creator.
Funcționalitatea oferită de o fațetă este stabilită de cel care a creat-o.
EnglishIt's easy to give Windows Media Player a new look by applying a skin.
O metodă simplă de a da Windows Media Player un aspect nou este de a îi aplica o fațetă.
EnglishThe features that a skin provides are determined by its creator.
Caracteristicile oferite de o fațetă sunt determinate de cel care le creează.
EnglishFollow the instructions on the webpage for downloading a skin.
Urmați instrucțiunile din pagina Web pentru descărcarea unui unei fațete.
EnglishIn the left pane, click the skin that you want to apply.
În panoul din stânga, faceți clic pe fațeta pe care doriți să o aplicați.
EnglishIn the skins list, click the skin that you want to apply.
În lista de fațete, faceți clic pe fațeta pe care doriți să o aplicați.
EnglishFor more information about skin mode, see Change how the Player looks using skins.
Pentru mai multe informații despre modul fațetă, consultați Modificarea aspectului Playerului utilizând fațete.
EnglishClick the View menu, and then click Skin Chooser.
Faceți clic pe meniul Vizualizare, apoi pe faceți clic pe Selector fațete.
EnglishNow you can explore how the skin works and what it can do.
Aveți acum posibilitatea să explorați modul de funcționare a fațetei și funcțiile pe care le oferă.
EnglishClick the View menu, and then click Skin Chooser.
Faceți clic pe meniul Vizualizare, apoi pe Selector fațete.
EnglishWindows Media Player has four display modes: Player Library, Now Playing, skin , and full screen.
Windows Media Player are patru moduri de afișare: Biblioteca Windows Media Player, În redare, fațetă și ecran complet.
EnglishA preview of the skin appears in the right pane.
Va apărea o examinare a fațetei în panoul din dreapta.
EnglishThey are used to produce products such as meat, oil, blubber and products from their organs, fur and skin.
Acestea sunt utilizate pentru a fabrica produse precum carne, ulei, grăsime şi produse din organele, blana şi pielea focilor.
EnglishYou can select a skin from those provided with the Player, or you can download more skins from the Internet.
Aveți posibilitatea să selectați o fațetă din cele furnizate odată cu Playerul sau să descărcați mai multe fațete de pe Internet.
EnglishWindows Media Player has five display modes: full (the default view), skin, full screen, compact, and mini Player.
Windows Media Player are cinci moduri de afișare: complet (vizualizarea implicită), fațetă, ecran complet, compact și mini Player.