EN to strengthen
volume_up
[strengthened|strengthened] {verb}

to strengthen (also: to be consolidated)
It welcomes both organisations' desire to further strengthen their partnership.
Acesta salută dorința ambelor organizații de a-și consolida și mai mult parteneriatul.
This election will strengthen the democratic nature of our institution.
Această alegere va consolida natura democratică a instituţiei noastre.
The new regulations will notably strengthen consumer rights.
Noile reglementări vor consolida semnificativ drepturile consumatorilor.
to strengthen (also: to secure, to vouch, to undergird, to beef up)
These are two important opportunities to strengthen our relations.
Acestea ne conferă două oportunităţi importante de a întări relaţiile noastre reciproce.
We should search for ways to strengthen citizens' sense of belonging to Europe.
Ar trebui să căutăm modalități de a întări sentimentul de apartenență la Europa al cetățenilor.
We have also targeted projects to strengthen the judiciary.
Avem, de asemenea, proiecte cu obiectivul precis de a întări justiţia.
to strengthen
to strengthen
to strengthen
to strengthen (also: to fortify)
to strengthen (also: to consolidate)
volume_up
a fortifica {vb} (a consolida)
We welcome the fact that Japan will strengthen its target.
Salutăm faptul că Japonia îşi va fixa un obiectiv mai strict.
to strengthen (also: to confirm)
volume_up
a confirma {vb} (a întări)
At the Summit we will confirm our commitment to strengthening non-proliferation and encourage closer cooperation.
La reuniunea la nivel înalt vom confirma hotărârea noastră de a întări neproliferarea nucleară şi de a încuraja o cooperare mai strânsă.
to strengthen (also: to cement, to consolidate, to fortify)
volume_up
a cimenta {vb} (a întări)
to strengthen (also: to cement, to grout, to be cemented)

Context sentences for "to strengthen" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn the contrary, I believe that we will be stronger if we strengthen one another.
Dimpotrivă, cred că vom fi mai puternici dacă ne vom susţine unul pe celălalt.
EnglishIt is particularly important to strengthen diplomatic efforts with third countries.
Este deosebit de important să consolidăm eforturile diplomatice cu țările terțe.
EnglishThe EU must support efforts to strengthen Sri Lanka's sense of responsibility.
UE trebuie să susțină eforturile de întărire a simțului răspunderii al Sri Lanka.
EnglishThey are a way of saying that, yes, we do need to strengthen budgetary discipline.
Ele sunt un mod de a spune că, da, trebuie să consolidăm disciplina bugetară.
EnglishIt welcomes both organisations' desire to further strengthen their partnership.
Acesta salută dorința ambelor organizații de a-și consolida și mai mult parteneriatul.
EnglishIt is particularly important to strengthen democracy and the rule of law.
Este deosebit de important ca democrația și statul de drept să fie consolidate.
EnglishWe must help to strengthen the cautious movement towards greater openness.
Trebuie să sprijinim consolidarea mişcărilor prudente către o deschidere mai mare.
EnglishThis is most unfortunate if we really want to strengthen our innovative potential.
Ceea ce este regretabil, dacă vrem să ne consolidăm potenţialul inovator.
EnglishIn this report, we actually aim to strengthen the results of the Commission's proposals.
În acest raport, urmărim de fapt să consolidăm rezultatele propunerilor Comisiei.
EnglishI believe this could definitely strengthen the expertise and recommendations.
Cred că acest lucru ar putea, cu siguranţă, să consolideze expertiza şi recomandările.
EnglishI repeat: we need to reduce national contributions and strengthen the European budget.
Repet: trebuie să reducem contribuțiile naționale și să consolidăm bugetul european.
EnglishWe must strengthen the preventive force of the Stability and Growth Pact.
Trebuie să consolidăm forţa preventivă a Pactului de stabilitate şi creştere.
EnglishTogether, we must strengthen the strengths and eradicate the weaknesses.
Împreună, trebuie să consolidăm punctele forte şi să eradicăm punctele slabe.
EnglishThe Commission must strengthen monitoring and annual reporting on compliance.
Comisia trebuie să consolideze monitorizarea și raportarea anuală privind conformitatea.
EnglishThe rules adopted today strengthen banking sector capital requirements.
Normele adoptate astăzi consolidează cerinţele de capital din sectorul bancar.
EnglishThe Council adopts the Werner plan to strengthen coordination of economic policies.
Consiliul adoptă planul Werner, care prevede întărirea coordonării politicilor economice.
EnglishThe report's second objective is to strengthen cooperation in practice.
Cel de-al doilea obiectiv al raportului constă în consolidarea cooperării efective.
EnglishThese changes in fact strengthen the democratic legitimacy of the Union's institutions.
De fapt, aceste schimbări întăresc legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii.
EnglishWe must therefore strengthen the voice of obese and overweight patients.
Trebuie, prin urmare, să întărim vocile pacienţilor obezi şi supraponderali.
EnglishThe answer is to strengthen the application of intellectual property rights at global level.
Soluţia este protejarea drepturilor de proprietate intelectuală la nivel global.