EN

strip {noun}

volume_up
strip
volume_up
bandă {f} (fâşie)
And the touch-sensitive centre strip replaces a scroll wheel."
Iar banda centrală sensibilă la atingere înlocuieşte rotiţa de defilare.”
And the touch-sensitive center strip replaces a scroll wheel."
Iar banda centrală sensibilă la atingere înlocuieşte rotiţa de defilare.”
Scroll vertically AND horizontally using the sleek touch strip.
Defilaţi vertical ŞI orizontal utilizând banda tactilă elegantă.
strip (also: band)
volume_up
fâşie (de stofă) {f}
strip
strip (also: band, slip)

Context sentences for "strip" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, thousands of innocent civilian IDPs still remained trapped on a narrow coastal strip.
Cu toate acestea, mii de civili nevinovaţi strămutaţi rămân încă prinşi pe o fâşie îngustă de coastă.
EnglishIt will improve people's ability to strip paint safely without being exposed to dangerous, carcinogenic chemicals.
Acesta va îmbunătăţi capacitatea persoanelor de a decapa vopseaua în siguranţă, fără a fi expuse la substanţe chimice periculoase, cancerigene.
EnglishThis can lead - and I think people should understand this - to strip searches and other abuses which we have seen.
Aceasta poate duce - şi cred că oamenii ar trebui să înţeleagă acest lucru - la o serie de percheziţii şi la alte abuzuri pe care le cunoaştem.
EnglishIn so doing, he has evidently felt able to strip a minority of an EU Member State of its fundamental human rights.
În acest sens, a considerat, în mod evident, că poate să priveze o comunitate a unui stat membru UE de drepturile sale fundamentale ale omului.
EnglishWe have to talk about rules on the use of minority languages because rules are necessary, but we must not strip Europe of this wealth.
Trebuie să vorbim despre norme privind utilizarea limbilor minoritare pentru că normele sunt necesare, dar nu putem priva Europa de această bogăţie.
Englishto strip oneself
Englishto strip oneself
EnglishAnd a new ribbon—the strip across the top of the window that shows what a program can do—displays choices out in the open rather than in menus.
Și o nouă panglică, fâșia aflată de-a lungul ferestrei care arată ce poate face un program, afișează opțiunile într-un mod mai deschis decât apăreau în meniuri.
EnglishTogether with the countries in the Sahel strip, we must extend and coordinate our efforts by means of an overall regional strategy just like you mentioned.
Împreună cu țările din regiunea Sahel, trebuie să ne extindem și să ne coordonăm eforturile, după cum ați spus, prin intermediul unei strategii regionale.
EnglishWe need a much more ambitious target in order to drive the market and to make sure that companies are set up which can strip the useful elements out of these goods.
Avem nevoie de un obiectiv mult mai ambițios pentru a conduce piața și pentru a ne asigura că se înființează întreprinderi care să poată extrage elementele utile din aceste bunuri.
EnglishIt is a pity, then, that several Member States should have gone to great lengths, since 2008, to strip the proposal for a new Eurovignette directive of its content and to block this dossier.
Este păcat, atunci, că mai multe state membre au făcut mari eforturi din 2008 să golească de conținutul său propunerea pentru o nouă directivă "Eurovinieta” și să blocheze acest dosar.