EN

study {noun}

volume_up
1. general
Does the Commission plan a study to assess the extent of the situation?
Preconizează Comisia realizarea unui studiu pentru a evalua amploarea situației?
In actual fact, this study is an indictment of European agriculture.
Practic, acest studiu constituie un rechizitoriu împotriva agriculturii europene.
It was brought to light in the Commission study, which refers to the overlaps.
A fost dezvăluit într-un studiu al Comisiei care se referă la suprapuneri.
study
volume_up
birou {n} (cameră)
2. education
Does the Commission plan a study to assess the extent of the situation?
Preconizează Comisia realizarea unui studiu pentru a evalua amploarea situației?
In actual fact, this study is an indictment of European agriculture.
Practic, acest studiu constituie un rechizitoriu împotriva agriculturii europene.
It was brought to light in the Commission study, which refers to the overlaps.
A fost dezvăluit într-un studiu al Comisiei care se referă la suprapuneri.

Context sentences for "study" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe are therefore able to continue this feasibility study into an alternative solution.
Astfel, putem continua studiul de fezabilitate asupra unei soluţii alternative.
EnglishTherefore, the Commission does not intend to prepare another study on costs.
Prin urmare, Comisia nu intenționează să elaboreze un alt studiu privind costurile.
EnglishWe were told that there had to be a study using exactly the same methodology.
Ni s-a spus că trebuie făcut un studiu care să folosească exact aceeași metodologie.
EnglishIt was brought to light in the Commission study, which refers to the overlaps.
A fost dezvăluit într-un studiu al Comisiei care se referă la suprapuneri.
EnglishDoes the Commission plan a study to assess the extent of the situation?
Preconizează Comisia realizarea unui studiu pentru a evalua amploarea situației?
EnglishA current study shows that it is unaccompanied minors who are the victims of such crimes.
Un studiu actual arată că victimele acestor infracţiuni sunt minorii neînsoţiţi.
EnglishWe should care about it, and our departments have carried out an extensive study.
Ar trebui să ne pese de acestea, iar departamentele noastre au efectuat un studiu amplu.
EnglishArmed with such data, we need to study the root causes of this decline.
În lumina acestor date, trebuie studiate cauzele principale ale acestui declin.
English See Treaty on the protection of the Arctic environment by the Arctic Study Group
 Ref: Tratatul privind protecția mediului arctic al grupului de studiu pentru zona arctică
EnglishThe Council will definitely study the recommendations contained in the report carefully.
Consiliul European va studia cu atenţie absolută recomandările conţinute în raport.
EnglishThe next step is the European Commission carrying out a feasibility study.
Următorul pas este un studiu de fezabilitate efectuat de Comisia Europeană.
EnglishA number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
EnglishWe will issue our study on Kosovo as part of our enlargement package in the autumn.
Vom emite studiul privind Kosovo ca parte componentă a pachetului de extindere în toamnă.
EnglishIn actual fact, this study is an indictment of European agriculture.
Practic, acest studiu constituie un rechizitoriu împotriva agriculturii europene.
EnglishThis aspect will also be looked at in the study I have just mentioned.
Acest aspect va fi analizat, de asemenea, în studiul pe care tocmai l-am menționat.
EnglishWe study, work, relax and travel outside the borders of our own country.
Studiem, muncim, ne relaxăm și călătorim în afara granițelor țării noastre.
EnglishI wonder how we can tackle such a sensitive issue in the absence of such a study.
Mă întreb cum am pitea aborda o problemă atât de sensibilă în absența unui astfel de studiu.
EnglishWe feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
EnglishAs an EU national, you have the right to study in another EU country.
În calitate de cetăţean al UE, aveţi dreptul de a studia într-o altă ţară europeană.
EnglishWe therefore need to study its economic and legal repercussions in detail.
Trebuie, aşadar, să studiem în amănunt repercusiunile economice şi juridice ale acesteia.