EN

talk {noun}

volume_up
There can be no talk of maintenance or sustainable forestry management.
Nu poate fi vorba despre întreținere sau gestionare forestieră durabilă.
„Este vorba despre un design subţire, portabil.
I believe that the European Union talks the talk when it comes to the Lisbon Strategy.
Cred că Uniunea Europeană vorbeşte ca un expert când este vorba de Strategia de la Lisabona.
Vom purta o conversație.
There are three steps to setting up Speech Recognition: set up your microphone, learn how to talk to your computer, and train your computer to understand your speech.
Există trei pași pentru configurarea Recunoaștere vorbire: configurați microfonul, învățați cum să vorbiți cu computerul și antrenați-vă computerul să vă înțeleagă vorbirea.
RO

talk show {neuter}

volume_up
talk show

Context sentences for "talk" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishRemind them of something we were taught, namely: 'do not talk to strangers.'
Amintiţi-le ceva ce şi noi am fost învăţaţi, şi anume: "nu vorbiţi cu străinii”.
EnglishWhen we talk about adaptation measures then we are also talking about funding.
Dacă vorbim despre măsuri de adaptare, atunci vorbim implicit despre sponsorizări.
EnglishWe often talk about better regulation, but what we really need is proportionality.
Vorbim frecvent despre reglementări mai bune, dar avem nevoie de proporţionalitate.
EnglishWhen we talk about political parties, we must take two problems into consideration.
Când vorbim despre partide politice, trebuie să luăm în considerare două probleme.
EnglishInternet means that the program will talk to other computers over the Internet.
Internet înseamnă că programul va comunica cu alte computere prin Internet.
EnglishShe told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Mi-a spus: "Nu-mi vorbiţi despre jocurile de noroc online, am pierdut 100 000 de euro”.
EnglishMadam, you are supposed to talk on the subject under the catch-the-eye procedure.
Doamnă, trebuie să vorbiţi la subiect, conform procedurii "catch the eye”.
EnglishAnd, when we talk about Millennium Development Goals, it is the same story.
Când vorbim despre Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, este aceeaşi poveste.
EnglishWe talk about it a lot, but we are not so effective in actually dealing with it.
Vorbim foarte mult despre aceasta, dar nu suntem atât de eficace în a face acest lucru.
EnglishWhen we talk about health, we are usually referring to physical wellbeing.
Atunci când vorbim despre sănătate, ne referim de obicei la bunăstarea fizică.
EnglishI therefore feel it is crucial that we not only talk but also take decisions.
De aceea, sunt de părere că este crucial, nu doar să discutăm, ci şi să luăm decizii.
EnglishWhen we talk about Xinjiang the word 'Uighurs' should also be mentioned.
Când vorbim despre regiunea Xinjiang, trebuie să menţionăm şi cuvântul "uiguri”.
EnglishThey cannot simply refuse to talk about this and then put the blame on Parliament.
Nu se poate să se refuze dialogul pe această temă și apoi să se dea vina pe Parlament.
EnglishI do not want to talk about plant protection products and pesticides today.
Astăzi nu doresc să vorbesc despre produsele de protecție a plantelor și pesticide.
EnglishFor when we start to talk about implementation, that is when the discussion gets going.
Atunci când vorbim despre punerea în aplicare, discuţia o ia în această direcţie.
EnglishWhen you talk about democratic accountability, let us not forget one thing.
Când vorbiţi despre responsabilitate democratică, nu trebuie uitat un lucru.
EnglishWe are meeting, today, to talk about the European Union budget for 2011.
Ne-am reunit astăzi pentru a vorbi despre bugetul Uniunii Europene pentru 2011.
EnglishIt therefore makes no sense to talk about freezing salaries in a budget of this type.
Prin urmare, nu are niciun sens să vorbim despre înghețarea unui buget de acest gen.
EnglishMost here talk as though Iceland being sucked into the Euro black hole is a done deal.
Majoritatea vorbesc de parcă Islanda ar fi fost deja atrasă în gaura neagră a euro.
EnglishI know we should not talk about the end of the new parliamentary term on the first day.
Ştiu că nu ar trebui să vorbim despre sfârşitul noii legislaturi din prima zi.