"thereof" translation into Romanian

EN

"thereof" in Romanian

EN thereof
volume_up
{preposition}

Synonyms (English) for "thereof":

thereof

Context sentences for "thereof" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe scientific definition, and lack thereof, of endocrine disruptors has already been referred to.
S-a făcut deja referire la definiţia ştiinţifică a perturbatorilor endocrini şi la absenţa acesteia.
EnglishOur development policy, our foreign policy, or rather the lack thereof, are European issues.
Politica noastră de dezvoltare, politica noastră externă sau mai degrabă lipsa acestora sunt chestiuni europene.
EnglishThe issue of proportionality or the lack thereof in the use of the arrest warrant is critical, a key issue.
Problema proporţionalităţii sau a lipsei acesteia în folosirea mandatului de arestare este o chestiune critică, esenţială.
EnglishThe Ombudsman should keep the European Parliament informed about inquiries which he is conducting and the results thereof.
Ombudsmanul trebuie să țină Parlamentul European la curent cu anchetele aflate în desfășurare, precum și cu rezultatele acestora.
EnglishIndeed, transparency is essential to the functioning of the European institutions, which are often accused of a lack thereof.
Într-adevăr, transparența este esențială pentru funcționarea instituțiilor europene, care sunt deseori acuzate de lipsă de transparență.
EnglishRegistration of the European Emblem, or a heraldic imitation thereof, as a trade mark or as any other IP right is not acceptable.
Înregistrarea emblemei europene sau a unei imitaţii heraldice a acesteia ca marcă comercială sau ca orice alt drept de proprietate intelectuală nu este acceptabilă.
EnglishI consider that Mr Diamandouros has been efficient and consistent and has worked to promote transparency and to address issues relating to a lack thereof.
Consider că dl Diamandouros a fost eficient şi consecvent şi a depus eforturi în vederea promovării transparenţei şi a abordării unor aspecte legate de lipsa acesteia.
EnglishMy group agrees with the other groups that exhaust emissions and noise should be taken account of in the external costs and in the charging thereof.
Grupul din care fac parte este de acord cu alte grupuri că gazele de eşapament şi zgomotul sunt aspecte ce trebuie luate în considerare în cadrul costurilor externe şi al taxării aferente.