"this" translation into Romanian

EN

"this" in Romanian

volume_up
this {pron.}

EN this
volume_up
{adjective}

this
volume_up
acest {adj. m}
The members of various armed bands in the eastern DRC are culpable of this mass rape.
Membrii diferitelor grupări armate din estul RDC sunt vinovați de acest viol în masă.
As I am sure you can imagine, I am very satisfied with this result.
Așa cum sunt sigură că vă puteți imagina, sunt foarte mulțumită de acest rezultat.
The European Union needs the benefits that this Treaty will bring.
Uniunea Europeană are nevoie de beneficiile pe care le va aduce acest tratat.
this
volume_up
prezent {adj. m} (acesta)
Is this situation currently being analysed within the European Commission?
În prezent, este analizată această situaţie în cadrul Comisiei Europene?
Now, at the beginning of 2011, this mission has almost been accomplished.
În prezent, la începutul anului 2011, misiunea este aproape îndeplinită.
I think it is really important that we take into account the risks that this person is currently facing.
Cred că este foarte important ca noi să luăm în considerare riscurile cu care această persoană se confruntă în prezent.
this (also: this one)
volume_up
asta {adj. m}
That is the result of the current situation and we are aware of this.
Acesta este rezultatul situaţiei actuale şi suntem conştienţi de asta.
This is what the reports are saying that we are debating today.
Asta afirmă rapoartele şi asta dezbatem astăzi.
This means that we must continue to ease the administrative burden.
Asta înseamnă că trebuie să continuăm să ușurăm sarcina administrativă.

Context sentences for "this" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEU financing could support your training and career development as a researcher:
UE sprijină formarea şi dezvoltarea profesională a cercetătorilor europeni prin:
EnglishThe current proposal does not try to change this allocation of responsibilities.
Propunerea actuală nu încearcă să schimbe această alocare a responsabilităţilor.
EnglishToday - as we have heard - there are still problems in Serbia and in Montenegro.
În prezent, conform veştilor primite, mai sunt probleme în Serbia şi Muntenegru.
EnglishIt is also a precondition that internal legal remedies be fully exhausted first.
Epuizarea tuturor căilor de atac interne este de asemenea o condiţie prealabilă.
EnglishThis includes, in particular, the footnotes that were adopted in the text today.
Sunt incluse, în special, notele de subsol care au fost adoptate în text astăzi.
EnglishOnly they first have to obtain a piece of paper giving them permission for that.
Doar că trebuie să obţină un document care să le dea permisiunea pentru aceasta.
EnglishThe Commission welcomes the report, which reflects the key issues appropriately.
Comisia salută raportul care reflectă aspectele principale în mod corespunzător.
EnglishWhat we need to do is to guarantee financial support for this particular sector.
Ceea ce trebuie să facem este să garantăm sprijin financiar pentru acest sector.
EnglishI welcome the fact that we have finally come to an agreement on the 2011 budget.
Salut faptul că, în cele din urmă, am ajuns la un acord privind bugetul pe 2011.
EnglishThis is particularly true on some of the work that we are doing internationally.
Este vorba în special de activitatea pe care o desfășurăm pe plan internațional.
EnglishIt is also a fact that the Council and the Commission are lagging behind events.
Este, de asemenea, știut că Consiliul și Comisia au rămas în urma evenimentelor.
EnglishSince then, the messages coming from the Yemeni leadership have been less clear.
De atunci, mesajele provenite de la conducerea yemenită au fost mai puțin clare.
EnglishThe Commission cannot ignore minimum social standards during these negotiations.
În cadrul acestor negocieri, Comisia nu poate ignora standardele sociale minime.
EnglishTherefore, only the expression 'former Yugoslav Republic of Macedonia' was used.
Prin urmare, s-a folosit doar expresia "Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”.
EnglishMr President, today, the Schengen arrangements are coming under strong pressure.
Dle președinte, astăzi, acordurile Schengen sunt supuse unor presiuni puternice.
EnglishFor this reason, a simplification of the rules of audit and control is required.
Din acest motiv, o simplificare a normelor de audit și de control este necesară.
EnglishOver the next few months, we shall have to see if things can still be put right.
În următoarele câteva luni, va trebui să analizăm dacă putem îndrepta lucrurile.
EnglishChanges made in your Active Directory will be synchronized with Exchange Online.
Modificările efectuate în Active Directory se vor sincroniza cu Exchange Online.
EnglishThe Ministers of Justice of the Community meet for the first time in Luxembourg.
Miniştrii de Justiţie din Comunitate se reunesc pentru prima dată la Luxemburg.
EnglishThree quarters of all goods and passengers in the EU are now transported by road.
Trei sferturi din totalul mărfurilor şi persoanelor sunt transportate pe şosele.