EN

tie {noun}

volume_up
2. fashion & clothing

Context sentences for "tie" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe have just come from the discussions to try to tie up the problems.
Tocmai am venit de la discuții pentru a încerca să reunim problemele.
EnglishI would also like to tie in to what Mr Gahler had to say.
Aş dori să mai comentez ceea ce a avut de spus domnul Gahler.
EnglishYou cannot persuade a skipper to tie up his boat when he knows that the waters are being plundered by someone else.
Nu poţi convinge un căpitan să îşi lege barca dacă ştie că apele sunt prădate de altcineva.
EnglishOne should also remember that the wood products themselves tie carbon during their whole life cycle.
Trebuie să ne amintim faptul că produsele din lemn stochează carbonul pe durata întregului lor ciclu de viață.
EnglishWe need to know more about how the future mechanism will tie in with existing institutional structures.
Trebuie să aflăm mai multe despre modul în care viitorul mecanism se va integra în structurile instituționale existente.
EnglishThe recast technique does not tie the hands of the legislator more than the traditional way of amending legislation.
Tehnica de reformare nu restricţionează legiuitorul mai mult decât metoda tradiţională de modificare a legislaţiei.
EnglishA draw is a tie game.
Aveți posibilitatea să oferiți o remiză făcând clic pe butonul Remiză sau apăsând Alt+D. O remiză este un joc la egalitate. Dacă adversarul dvs.
EnglishAs a consequence, Member States will no longer be able to adopt policy and procedures that tie in with their national systems.
Drept consecinţă, statele membre nu vor mai putea adopta politici sau proceduri specifice sistemelor lor naţionale.
EnglishThey are entitled to fair contract terms and conditions that do not tie them for long periods to particular providers.
Au dreptul la termeni contractuali şi condiţii echitabile fără obligativitatea de a utiliza anumiţi furnizori pe o perioadă lungă de timp.
EnglishWe should tie together what is good in the short term with regard to combating unemployment with what is needed in the long term.
Trebuie să stabilim o legătură între ceea ce e bine pe termen scurt pentru combaterea şomajului şi ceea ce este necesar pe termen lung.
EnglishThe citizens are wondering who is threatening the European Union to the extent that it needs to tie its security in with ΝΑΤΟ?
Cetăţenii se întreabă cine ameninţă Uniunea Europeană până într-atât încât să trebuiască să colaboreze cu NATO în ceea ce priveşte securitatea?
EnglishIn order to tie these countries to the EU in the long term, the development of their market economies and regional cooperation must be fostered.
Pentru a apropia aceste state de UE pe termen lung, trebuie adoptate măsuri de dezvoltare a economiilor lor de piaţă şi a cooperării regionale.
EnglishNegotiating in the full knowledge that the government does not have the majority of the population behind it will tie up resources in an unacceptable way.
Negocierea în deplină cunoştinţă a faptului că guvernul nu are majoritatea populaţiei în spate va restrânge resursele într-o manieră inacceptabilă.
EnglishThis is why we need to ensure - and this is what we are going to do with the performance tests - that these different European texts tie in well together.
De aceea trebuie să ne asigurăm - prin intermediul acestor teste de performanță - că aceste texte europene diferite funcționează împreună în mod adecvat.
EnglishThis, unfortunately, did not happen, and the Commission has not been willing to put pressure on other countries that tie their people to certain pensions.
Din păcate, nu s-a întâmplat acest lucru, iar Comisia nu a dorit să exercite presiune asupra celorlalte țări care își leagă populația de anumite sisteme de pensie.
EnglishWhile fully respecting Parliament's decision, the Commission is not convinced that the vote closing Parliament's first reading would tie the hands of the next Parliament.
Deşi respectă în totalitate decizia Parlamentului, Comisia nu este convinsă de faptul că votarea care încheie prima lectură a Parlamentului ar pune piedici următorului Parlament.
EnglishHow will the new regime solve the current problem of restrictive contract clauses and warranty conditions, which needlessly tie consumers to specific brands and authorised operators?
Cum va soluționa noul regim problema actuală a clauzelor contractuale restrictive și a condițiilor de garanție, care condiționează inutil consumatorii de anumite mărci și de operatori autorizați?