EN

transfer {noun}

volume_up
Lidia, in Italy, was surprised at the high fees she had been charged to transfer 100 euros to Germany.
Lidia, aflată în Italia, a fost surprinsă să descopere că a plătit un comision foarte mare la efectuarea unui virament de 100 de euro în Germania.
Ultimately all euro payments, however they are made – by bank transfer, direct debit or card – will be treated exactly the same.
Obiectivul final este acela ca plăţile în euro, indiferent cum se efectuează - prin virament bancar, prin debitare directă sau cu cardul – să fie tratate în acelaşi mod.
transfer (also: assignment)
RO

transfer {neuter}

volume_up

Context sentences for "transfer" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWindows Easy Transfer creates a single file containing your files and settings.
Windows Easy Transfer creează un singur fișier care conține fișierele și setările.
EnglishSelect the same method of transfer, and then follow the instructions on the screen.
Selectați aceeași metodă de transfer, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.
EnglishNow that you've made the necessary preparations, you're ready for a transfer.
Acum, după ce ați efectuat pregătirile necesare, sunteți pregătit pentru un transfer.
EnglishOnly if a cross-border transfer exceeds the €50 000 threshold, the bank can charge more.
Excepţie fac transferurile bancare transfrontaliere care depăşesc 50 000 de euro.
EnglishOn your new computer follow the steps to choose the method of transfer...like this.
Pe noul computer, urmați pașii pentru a alege metoda de transfer...astfel.
EnglishNowadays, there must be a seamless transfer from one Presidency to another.
În prezent, trebuie să existe un transfer fără probleme de la o preşedinţie la alta.
EnglishWindows Easy Transfer doesn't move your programs, only your files and settings.
Windows Easy Transfer nu mută programele, ci doar fișierele și setările.
EnglishEasy Transfer cable that attaches to both PCs and simplifies the process.
Cablu Easy Transfer care se atașează la ambele PC-uri și simplifică procesul.
EnglishWhat you'll need: An Easy Transfer Cable and a USB port on each computer.
Aveți nevoie de: Un cablu de transfer simplu și și un port USB pe fiecare computer.
EnglishThis House has always been highly critical of the use and transfer of PNR data.
Acest Parlament a fost foarte exigent în privinţa utilizării şi transferului datelor PNR.
EnglishWindows Easy Transfer can't move settings to or from a Windows RT PC.
Windows Easy Transfer nu poate muta setările dintr-un PC și pe un PC Windows RT.
EnglishWindows Easy Transfer is designed to work with the Easy Transfer cable.
Windows Easy Transfer este proiectat să funcționeze cu un cablu Easy Transfer.
EnglishDon't use the File and Settings Transfer Wizard in Windows XP to move your files.
Nu utilizați Expertul Transfer fișiere și setări din Windows XP pentru a vă muta fișierele.
EnglishIf we transfer sums from one programme to another, we run the risk of undermining both.
Dacă transferăm sumele de la un program la altul, riscăm să le fragilizăm pe amândouă
EnglishIt also lets you decide which method to use and then performs the transfer.
De asemenea, vă permite să decideți ce metodă să utilizați, apoi efectuează transferul.
EnglishIt is not just that the government gives us an account and we just transfer the money.
Nu se pune doar problema ca guvernul să ne dea un cont iar noi doar să transferăm bani.
EnglishIt must therefore be ensured that there is no bulk transfer of data.
Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că nu există transferuri colective de date.
EnglishWhen you download a file, you transfer it from the Internet to your computer.
Când descărcați un fișier, îl transferați de pe internet pe computer.
EnglishIt also entails a transfer of funds from the agricultural budget to rural development.
Implică, de asemenea, un transfer de fonduri de la bugetul agricol la dezvoltarea rurală.
EnglishCan I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?