"war" translation into Romanian

EN

"war" in Romanian

volume_up
war {noun}

EN war
volume_up
{noun}

Barbaric Islamic forces are waging an all-out war against Western civilisation.
Forţele islamice barbare duc un război total împotriva civilizaţiei vestice.
There were already ethnic tensions before the war, but they have still remained following the war.
Au existat deja tensiuni etnice înainte de război, dar acestea s-au menţinut şi după război.
Each war, each conflict accentuates the fragility of the states.
Fiecare război, fiecare conflict, accentuează fragilitatea statelor.

Synonyms (English) for "war":

war

Context sentences for "war" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn fact, we are rejoining NATO even though the Cold War has been over since 1990.
În realitate, revenim în NATO chiar dacă războiul rece a luat sfârşit încă din 1990.
EnglishWar is, of course, a difficult thing, which always brings painful consequences.
Războiul este, fireşte, un lucru dificil care aduce întotdeauna consecinţe dureroase.
EnglishA total of 90% of the victims of war are civilians, most of them women and children.
90 % din toate victimele războiului sunt civili, majoritatea femei și copii.
EnglishThis is a class war from above, which we at least do not want to be part of.
Aceasta este o luptă a claselor de sus, la care noi nu dorim să luăm parte.
EnglishThe poorest countries are very susceptible to war, crises and widespread poverty.
Cele mai sărace țări sunt foarte predispuse la războaie, crize și sărăcie pe scară largă.
EnglishThe people have responded to the choice of exploitation and war with struggle.
Oamenii au răspuns prin luptă la alegerea exploatării şi a războiului.
EnglishThese trends were not dispelled but rather intensified by the Cold War.
Aceste tendințe nu au fost eliminate, ci mai degrabă intensificate de Războiul Rece.
EnglishWe have to understand that without international involvement, Mexico will not win the war.
Trebuie să înţelegem că Mexicul va pierde războiul fără o implicare internaţională.
EnglishIn the war in Libya, violence against women is being used as a weapon.
În războiul din Libia, violența împotriva femeilor este utilizată ca o armă.
EnglishI experienced the siege of Sarajevo and was in the war in Bosnia for years.
Am avut experienţa asediului Sarajevo şi am fost în războiul din Bosnia timp de mulţi ani.
EnglishWe do not have to fear war, but yet we see attacks such as this crisis.
Nu trebuie să ne temem de războaie, dar totuşi asistăm la atacuri precum această criză.
EnglishLook at the refugees if you think that war and peace is not important for Europe'.
Priviţi refugiaţii dacă aveţi impresia că războiul şi pacea nu sunt importante pentru Europa”.
EnglishOnce again, we have seen that imperialist peace is as bloody as imperialist war.
Am văzut încă o dată că pacea imperialistă este la fel de sângeroasă ca și războiul imperialist.
EnglishIn Africa, many young women and girls are victims of war and rape.
În Africa, multe tinere şi fetiţe sunt victimele războiului şi ale violurilor.
EnglishTo the horrors of war have been added neglect, indifference and silence.
Ororilor războiului li s-au adăugat neglijența, indiferența și tăcerea.
EnglishWar and conflict often bring unimaginable evil out of such people.
Războiul și conflictele scot deseori la iveală răul inimaginabil din acești oameni.
EnglishMadam President, the civil war in Sri Lanka has lasted 25 years.
Dnă preşedintă, războiul civil din Sri Lanka durează de mai bine de 25 de ani.
EnglishAs the great philosopher Edwin Starr once said: 'War, huh, what is it good for?
După cum a spus marele filosof Edwin Starr, la un moment dat: "Hm, războiul, la ce-o fi oare bun?
EnglishIt reminds me very much of the Cold War period, as we know it from the history books.
Îmi amintește foarte mult de perioada Războiului Rece, așa cum o știm din cărțile de istorie.
EnglishWeapons expenditure is higher than it was even during the Cold War.
Cheltuielile cu armamentul sunt mai ridicate decât au fost în timpul războiului rece.