"warfare" translation into Romanian

EN

"warfare" in Romanian

EN warfare
volume_up
{noun}

warfare (also: state of war, war)
I consider that sexual violence is the worst sort of warfare.
Consider că violența sexuală este cel mai rău fel de război.
Thousands of tonnes of toxic warfare agents lie on the sea bed encased in mines, bullets, bombs, containers and barrels.
Pe fundul mării se află mii de tone de agenţi toxici de război, sub formă de mine, gloanţe, bombe, containere şi butoaie.
For some months now, Côte d'Ivoire has been the scene of urban guerrilla warfare between the supporters of the outgoing President and the people.
De câteva luni deja, Republica Côte d'Ivoire este scena unui război de gherilă urbană între suporterii fostului președinte și popor.
warfare
volume_up
război {n} (ducerea ~ului)
I consider that sexual violence is the worst sort of warfare.
Consider că violența sexuală este cel mai rău fel de război.
Thousands of tonnes of toxic warfare agents lie on the sea bed encased in mines, bullets, bombs, containers and barrels.
Pe fundul mării se află mii de tone de agenţi toxici de război, sub formă de mine, gloanţe, bombe, containere şi butoaie.
For some months now, Côte d'Ivoire has been the scene of urban guerrilla warfare between the supporters of the outgoing President and the people.
De câteva luni deja, Republica Côte d'Ivoire este scena unui război de gherilă urbană între suporterii fostului președinte și popor.

Synonyms (English) for "warfare":

warfare
English

Context sentences for "warfare" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCyber warfare is not a challenge of the future: it has become an everyday practice.
Războiul cibernetic nu este o provocare a viitorului: a devenit o realitate a zilelor noastre.
EnglishDuring the Bosnian war, between 1992 and 1996, Sarajevo suffered the longest siege of a capital city in modern warfare history.
În timpul războiului bosniac, între 1992 și 1996, Sarajevo a fost capitala supusă celui mai lung asediu din istoria războaielor moderne.
EnglishTherefore, I believe that it is completely unacceptable to distort this resolution with the aim of increasing the number of women involved in warfare.
Prin urmare, consider că distorsionarea acestei rezoluții în vederea sporirii numărului de femei implicate în cadrul conflictelor este complet inacceptabilă.
EnglishThere must be accountability in international law where such warfare principles as proportionality and non-discrimination are not respected.
Trebuie să existe răspundere în dreptul internaţional în cazul în care aceste principii ale războiului, cum ar fi proporţionalitatea şi nediscriminarea, sunt încălcate.
EnglishThe use of Depleted Uranium in warfare runs counter to the basic rules and principles enshrined in written and customary International Humanitarian and Environmental Law.
Folosirea uraniului neîmbogățit în operațiunile militare este contrară normelor de bază și principiilor consacrate de dreptul internațional umanitar și din domeniul mediului, scris și cutumiar.