"you" translation into Romanian

EN

"you" in Romanian

volume_up
you {adv.}
RO
RO
volume_up
you {pron.}
volume_up
you {interj.}
RO
volume_up
you! {interj.}
RO

EN you
volume_up
{adverb}

you
volume_up
mai {adv.} (înaintea subst. la vocativ)
Manage multiple email accounts, calendars, and contact lists, even when you’re offline.
Gestionați mai multe conturi de e-mail, calendare și liste de contacte, chiar dacă sunteți offline.
Manage multiple email accounts, calendars, and your contacts, even when you're offline.
Gestionați mai multe conturi de poștă electronică, calendare și contacte, chiar dacă sunteți offline.
I will sit here, where I am now, because I would like to be as close as possible to you all.
Voi sta aici, unde sunt acum, deoarece doresc să fiu cât mai aproape posibil de dumneavoastră toţi.

Context sentences for "you" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you know the URL for a page, you can type it directly into Internet Explorer:
Când cunoașteți URL-ul pentru o pagină, îl tastați direct în Internet Explorer:
EnglishUse encryption when you want a strong level of protection for your information.
Utilizați criptarea când doriți un nivel puternic de protecție al informațiilor.
EnglishIn the Contents pane, select the video clip for which you want to create clips.
În panoul Conținut, selectați clipul video pentru care doriți să creați clipuri.
EnglishAfter you import the certificate, you should have access to the encrypted files.
După ce importați certificatul, ar trebui să aveți acces la fișierele criptate.
EnglishYou spoke of the resolution adopted by the European Parliament in November 2009.
Aţi vorbit despre rezoluţia adoptată de Parlamentul European în noiembrie 2009.
EnglishYou enjoy the same high level of business and consumer protection in any country.
Firmele și consumatorii beneficiază de același nivel de protecţie, oriunde în UE.
EnglishAs you have worked only in France, you are receiving a pension only from France.
Pentru că aţi lucrat numai în Franţa, primiţi pensie doar din partea acestei ţări.
EnglishOnce you create your “masterpiece” you can share it with your friends and family.
Once you create your “masterpiece” you can share it with your friends and family.
EnglishIf you have infrared technology installed on your computer, follow these steps:
Dacă dețineți tehnologie de infraroșu instalată pe computerul dvs., urmați pașii:
EnglishThe task that you were trying to accomplish prior to encountering the problem.
Activitatea pe care ați încercat să o îndepliniți înainte de apariția problemei.
EnglishTo do so, on the computer that you want someone to connect to, follow these steps:
Pe computerul la care doriți să se conecteze cineva, urmați aceste instrucțiuni:
EnglishNo, BIOS doesn't need to be managed and you don't need to change any settings.
Nu, BIOS-ul nu necesită gestionare și nu este nevoie să modificați nicio setare.
EnglishAmendment 8 has been withdrawn, and as a result you cannot vote on paragraph 36.
Amendamentul 8 a fost retras şi prin urmare nu puteţi vota asupra paragrafului 36.
EnglishYou cut off some people dramatically and let others run over for a very long time.
Îi întrerupeţi brusc pe unii şi îi lăsaţi pe alţii să continue foarte mult timp.
EnglishWe might say that a number of politicians in our Parliament could learn from you.
Am putea spune că o serie de politicieni din Parlament ar putea învăţa de la dvs.
EnglishMr Reinfeldt, you have proved there are no easy answers to difficult questions.
Dle Reinfeldt, aţi dovedit că nu există răspunsuri uşoare la probleme dificile.
EnglishUpdate the value of the SyncTimeInterval key with the interval that you prefer.
Actualizaţi valoarea cheii SyncTimeInterval cu intervalul pe care îl preferaţi.
EnglishIf you select the same location, the folders for both accounts will be merged.
Dacă selectați aceeași locație, folderele pentru ambele conturi vor fi îmbinate.
EnglishEverything you want to do on the web is a swipe or a tap away, and feels instant.
Tot ce doriți să faceți pe web este la o atingere distanță și pare instantaneu.
EnglishYou can also find different versions of your files from a specific point in time.
De asemenea, puteți găsi versiuni diferite ale fișierelor dintr-un anumit moment.