"you got" translation into Romanian

EN

"you got" in Romanian

See the example sentences for the use of "you got" in context.

Similar translations for "you got" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
to get verb

Context sentences for "you got" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPlease tell us if you have got one.
Le datorați cetățenilor un plan B. Vă rog să ne spuneți dacă aveți unul.
EnglishIt was not just the fact that you got it wrong, because we can all get it wrong.
Nu a fost numai faptul că aţi greşit, pentru că putem cu toţii greşi.
EnglishI thought and hoped it was all just a bad dream, but today we have got you, Mr Barroso.
Am crezut și am sperat că este doar un vis urât, dar azi vă avem pe dvs., dle Barroso.
EnglishAfter you’ve got your files in Windows Movie Maker, you can start editing.
După ce aveți fișierele în Windows Movie Maker, puteți începe editarea.
EnglishSo, Mr Tajani, you have got off the ground with a robust negotiating mandate.
Aşadar, domnule Tajani, aţi demarat cu un mandat solid de negociere.
EnglishBy setting up the Family Safety Filter, you've got a good start on protecting your kids.
Prin configurarea Filtrului Siguranța familiei, aveți un avantaj în protejarea copiilor.
EnglishMr O'Sullivan is the same and Ms in 't Veld is the same, so you got it.
Vorbim de acelaşi dl O'Sullivan şi de aceeaşi dnă 't Veld, prin urmare aţi primit anexa.
EnglishOK, now you have a video, either your own or one you got from a friend via SkyDrive.
În regulă, acum aveți un videoclip, unul propriu sau unul obținut de la un prieten prin SkyDrive.
EnglishWould you tell me where you got these figures from, and do you believe them to be correct?
V-aş ruga să-mi spuneţi de unde aveţi aceste cifre şi dacă credeţi că acestea sunt corecte.
EnglishYou've got what you need right on your PC to get the movies and TV episodes you want.
Aveți ce vă trebuie chiar pe PC pentru a obține filmele și episoadele din seriale pe care le doriți.
EnglishYou got an error message while using Windows Media Player.
Ați primit un mesaj de eroare în timpul utilizării Windows Media Player.
EnglishAfter you've got your microphone and voice profile set up, you can use Speech Recognition to:
După ce ați configurat microfonul și profilul de voce, se poate utiliza Recunoaștere vorbire pentru:
EnglishOnce you've got everything you want in your message, you can go ahead and send it.
După ce ați introdus tot ceea ce doreați în mesaj, aveți posibilitatea să treceți mai departe și să trimiteți mesajul.
EnglishAfter you've got your microphone and voice profile set up, you can use Speech Recognition to do the following:
După ce ați configurat microfonul și profilul de voce, se poate utiliza Recunoaștere vorbire pentru:
EnglishYou got a flavour of some of the debates to come.
Aveţi o idee despre unele dintre dezbaterile care urmează.
EnglishYou should only install a driver that hasn't been signed if you got it from an original manufacturer's disc.
Se recomandă să instalați drivere nesemnate numai dacă le-ați obținut de pe discul original al producătorului.
EnglishYou have got a country of your own making with unemployment for 18- to 24-year olds currently running at 40%.
În ţara dumneavoastră, rata şomajului în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani a ajuns la 40 %.
EnglishSo you have almost got your Treaty.
Deci aproape aţi obţinut adoptarea tratatului dumneavoastră.
English(If you've got a Mac, you can download Windows Media Components for QuickTime to play Windows Media files.)
(Dacă aveți un Mac, puteți descărca Windows Media Components pentru ca QuickTime să poată rula fișiere Windows Media.)Ce
EnglishChoose hair, eyes, nose, and lips from the shelves, then learn how many—but not which—features you got right!
Alegeți din rafturi părul, ochii, nasul și buzele, apoi vedeți câte dintre caracteristici, nu și care anume, le-ați nimerit!

Other dictionary words

English
  • you got

Even more translations in the English-Korean dictionary by bab.la.