"you had" translation into Romanian


Showing results for "you". "you had" is currently not in our dictionary.
EN

"you had" in Romanian

volume_up
you {adv.}
RO
volume_up
you {pron.}
volume_up
you {interj.}
RO

EN you
volume_up
{adverb}

you
volume_up
mai {adv.} (înaintea subst. la vocativ)
Manage multiple email accounts, calendars, and contact lists, even when you’re offline.
Gestionați mai multe conturi de e-mail, calendare și liste de contacte, chiar dacă sunteți offline.
Manage multiple email accounts, calendars, and your contacts, even when you're offline.
Gestionați mai multe conturi de poștă electronică, calendare și contacte, chiar dacă sunteți offline.
I will sit here, where I am now, because I would like to be as close as possible to you all.
Voi sta aici, unde sunt acum, deoarece doresc să fiu cât mai aproape posibil de dumneavoastră toţi.

Similar translations for "you had" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
to have verb

Context sentences for "you had" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSettings that keep your programs configured as you had them on your old computer.
Setări care păstrează programele așa cum au fost configurate în computerul vechi.
EnglishIf you had criticisms to make of Mr Ben Ali, you should have made them at the time.
Dacă ați avut critici la adresa domnului Ben Ali, trebuia să le faceți atunci.
EnglishThen you had the aftershock of 6.6, which in itself was absolutely devastating.
După care a urmat o replică de 6,6 grade, care a fost ea însăşi absolut devastatoare.
EnglishI am sorry, Minister, I was not sure if you had addressed both questions.
Îmi cer scuze, dle ministru, nu eram sigură dacă aţi răspuns la ambele întrebări.
EnglishWe will consider what you had to say in the next meeting of the Bureau.
Vom lua în considerare ceea ce aţi avut de spus în următoarea şedinţă a Biroului.
EnglishIf you had read that, you would have realised this is something totally new.
Dacă l-aţi fi citit, v-aţi fi dat seama că este vorba de ceva complet nou.
EnglishYou have probably had many discussions with the Members of the Council, with the Member States.
Probabil că ați purtat multe discuții cu membrii Consiliului, cu statele membre.
EnglishAnd if it is lost or stolen, how can you prove you had a licence in your home country?
Cum pot dovedi că am avut permis de conducere în ţara de origine, în caz de pierdere sau furt?
EnglishI do not think that it is correct to say that you never had the floor.
Nu cred că este corect să spuneţi că nu vi s-a dat niciodată cuvântul.
EnglishYou have read my mind, Mr Lehne, because I was going to proceed exactly as you had anticipated.
Mi-aţi citit gândurile, dle Lehne, deoarece doream să procedez exact cum aţi anticipat.
EnglishIf you had, we would not have had to discuss the postponement today.
Dacă aţi fi făcut-o, nu ar fi trebuit să discutăm amânarea astăzi.
EnglishHowever, to do so, you have had to accept being yoked together with the governments concerned.
Însă, în acest scop, ați fost nevoit să acceptați o colaborare strânsă cu guvernele în cauză.
EnglishI know that some among you had doubts, but we worked hard to secure concrete results.
Știu că unii dintre dvs. au avut îndoieli, însă am lucrat din greu pentru a obține rezultate concrete.
EnglishMr Verhofstadt was saying that you had a right to take the initiative.
Dl Verhofstadt spunea că aţi avut dreptul de a lua iniţiativa.
EnglishJust like you had a Start menu in Windows 7, you have a Start screen in Windows 8 and Windows RT.
La fel cum în Windows 7 aveați un meniu Start, în Windows 8 și Windows RT aveți un ecran Start.
EnglishIn case you had forgotten: the Lisbon treaty was sunk by the democratic will of the people of Ireland.
În caz că aţi uitat: Tratatul de la Lisabona a fost desfiinţat de voinţa poporului irlandez.
EnglishMr Allister, I was not at all aware that you had a question to ask.
Domnule Allister, nu am ştiut că aveaţi de pus o întrebare.
EnglishAnyway, I did ask in advance and you had plenty of time.
Oricum, am întrebat înainte și ați avut suficient timp la dispoziție.
EnglishMr Wathelet, you say that there is now unanimity and that you could have had the qualified majority.
Dle Wathelet, spuneți că, acum, există unanimitate și că ați fi putut obține majoritatea calificată.
EnglishYou have now had quite a lot to tell us, all of it correct.
Până acum ne-ați spus destul de multe lucruri, toate corecte.