"you have" translation into Romanian

EN

"you have" in Romanian

See the example sentences for the use of "you have" in context.

Similar translations for "you have" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
to have verb

Context sentences for "you have" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAfter you import the certificate, you should have access to the encrypted files.
După ce importați certificatul, ar trebui să aveți acces la fișierele criptate.
EnglishAs you have worked only in France, you are receiving a pension only from France.
Pentru că aţi lucrat numai în Franţa, primiţi pensie doar din partea acestei ţări.
EnglishIf you have infrared technology installed on your computer, follow these steps:
Dacă dețineți tehnologie de infraroșu instalată pe computerul dvs., urmați pașii:
EnglishMr Reinfeldt, you have proved there are no easy answers to difficult questions.
Dle Reinfeldt, aţi dovedit că nu există răspunsuri uşoare la probleme dificile.
EnglishIf you don't have automatic updates turned on, we'll help you through the process.
Dacă nu ați activat actualizările automate, vă vom ajuta să parcurgeți procesul.
EnglishMr Rehn, you have made some very encouraging statements over the last few days.
Dle Rehn, aţi făcut nişte afirmaţii foarte încurajatoare în ultimele câteva zile.
EnglishDeleting your history could take awhile if you have a lot of files and history.
Ștergerea istoricului poate să dureze dacă aveți multe fișiere și un istoric mare.
EnglishIf you do want to turn it off, you have to turn it off for each type of message.
Dacă doriți să o dezactivați, trebuie să o dezactivați pentru fiecare tip de mesaj.
EnglishHowever, you have taken a great interest in my constituency of Northern Ireland.
Cu toate acestea, v-aţi preocupat mult de alegătorii mei din Irlanda de Nord.
EnglishYou have referred, Mr Orbán, to the fact that you have a large majority at home.
Dle Orbán, ați făcut referire la faptul că dețineți o majoritate largă în țara dvs.
EnglishFor example, if you currently have 10 licenses and you want 10 more, enter 20.
De exemplu, dacă în prezent aveți 10 licențe și doriți încă 10, introduceți 20.
EnglishClose any desktop apps you have open – this will prompt you to save your work.
Închideți aplicațiile desktop deschise - vi se va solicita să vă salvați munca.
EnglishYou have our support, and the people in the country have earned this commitment.
Beneficiaţi de sprijinul nostru, iar oamenii din ţară au câştigat acest angajament.
EnglishThis button appears only if you have already made this folder available offline.
Acest buton apare numai dacă ați făcut deja acest folder disponibil offline.
EnglishI ask the Commission, what countermeasures have you taken so far vis-à-vis Belgrade?
Aş dori să întreb Comisia ce contramăsuri au fost luate în relaţia cu Belgradul?
EnglishPresident-in-Office of the Council, it is clear that you have achieved your aims.
Domnule Preşedinte în exerciţiu al Consiliului, este clar că v-aţi atins scopurile.
EnglishPerhaps you will still have the chance to remedy this situation in the near future.
Poate veţi avea încă ocazia să remediaţi această situaţie în viitorul apropiat.
EnglishMr President, I think it is good that you have been counting, Mrs Geoghegan-Quinn.
Dle președinte, cred că ați procedat bine că ați numărat, dnă Geoghegan-Quinn.
EnglishYou do not have the floor and you may not disrupt other speakers in this way.
Nu aveți cuvântul și nu îi puteți întrerupe pe ceilalți vorbitori în acest mod.
EnglishHave you seen, Viktor, where the symbols that we cherish are placed in this hall?
Ai văzut, Viktor, unde sunt așezate în această sală simbolurile pe care le prețuim?

Other dictionary words

English
  • you have

In the German-English dictionary you will find more translations.