"you have already" translation into Romanian

EN

"you have already" in Romanian

See the example sentences for the use of "you have already" in context.

Similar translations for "you have already" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
to have verb
already adverb
Romanian

Context sentences for "you have already" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis button appears only if you have already made this folder available offline.
Acest buton apare numai dacă ați făcut deja acest folder disponibil offline.
EnglishAs you type, a list of webpages that you have already visited will be displayed.
Pe măsură ce tastați, va fi afișată o listă de pagini Web pe care le-ați vizitat deja.
EnglishIf you have already bought your key, enter it, and then tap or click Next.
Dacă ați cumpărat deja cheia, introduceți-o, apoi atingeți sau faceți clic pe Următorul.
EnglishI would like to address three key points which some of you have already mentioned.
Aş dori să mă refer la trei puncte principale pe care unii dintre dvs. le-au menţionat deja.
EnglishIf you have already sent your payment, please disregard this letter.
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
EnglishThe Selection option prints only text or graphics that you have already selected in a document.
Opțiunea Selectare imprimă doar text sau grafice selectate deja într-un document.
EnglishYou have shown us clearly how you have already done this in the last couple of years.
Ne-ați arătat clar modalitatea în care ați realizat deja acest lucru în ultimii câțiva ani.
EnglishThis new law led the EU to follow a twin-track approach, as you have already mentioned.
După cum aţi menţionat deja, această nouă lege a determinat UE să urmeze o abordare dublă.
EnglishYou have already thanked a few who are unfortunately no longer with us.
Aţi mulţumit deja unora care din nefericire nu se mai află printre noi.
EnglishIf you have already bought your key, enter it, then tap or click Next.
Dacă ați cumpărat deja cheia, introduceți-o, apoi atingeți sau faceți clic pe Următorul.
EnglishAs you have already mentioned, this is about the procedure and the method.
Așa cum ați menționat deja, este vorba despre procedură și metodă.
EnglishIt is people, as you have already said, that distinguish the Arctic from the Antarctic.
Oamenii, aşa cum aţi spus deja, sunt cei care fac diferenţa dintre zona arctică şi Antarctica.
EnglishYou have already said that you are planning a revision of the directive we are talking about.
Aţi spus deja că plănuiţi o revizuire a directivei despre care discutăm.
EnglishThe lack of investment, which you have already mentioned, Commissioner, is also regrettable.
La fel de regretabilă este lipsa investiţiilor pe care aţi menţionat-o deja, dle comisar.
EnglishI will address some of your questions which you have already raised in my closing remarks.
În comentariile mele de final voi aborda câteva dintre întrebările pe care le-aţi ridicat deja.
EnglishFor example, if you have already verified a domain named Contoso.com
De exemplu, dacă aţi verificat deja un domeniu numit Contoso.com
EnglishYou have already announced the creation of two new commissioner posts.
Aţi anunţat deja crearea a două poziţii noi pentru comisari.
EnglishYou have already had the chance to state your views, Mr Gollnisch.
Ați avut deja ocazia să vă exprimați opiniile, dle Gollnisch.
EnglishYou have already mentioned the activities of Commissioner Malmström.
Ați menționat deja activitățile comisarului Malmström.
EnglishAs a matter of fact, you have already answered this question as well.
De fapt, ați răspuns deja și la această întrebare.

Other dictionary words

English
  • you have already

Translations into more languages in the bab.la Swedish-English dictionary.