"you have got" translation into Romanian

EN

"you have got" in Romanian

See the example sentences for the use of "you have got" in context.

Similar translations for "you have got" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
to have verb
to get verb

Context sentences for "you have got" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPlease tell us if you have got one.
Le datorați cetățenilor un plan B. Vă rog să ne spuneți dacă aveți unul.
EnglishSo, Mr Tajani, you have got off the ground with a robust negotiating mandate.
Aşadar, domnule Tajani, aţi demarat cu un mandat solid de negociere.
EnglishYou have got a country of your own making with unemployment for 18- to 24-year olds currently running at 40%.
În ţara dumneavoastră, rata şomajului în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani a ajuns la 40 %.
EnglishWhat a fine mess you have got us into.
EnglishCongratulations, you have got them.
EnglishYou have got a commitment from the Commission to do a study on euro securities within six months of the entry into force of this legislation.
Ați obținut un angajament din partea Comisiei de a efectua un studiu privind eurotitlurile în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a acestei legislații.
EnglishWe want to know, because you have got to realise that, today, the last hens are already in the conventional cages that have got to meet that deadline.
Vrem să știm, deoarece trebuie să vă dați seama că, astăzi, ultimele găini se află deja în cuștile convenționale care trebuie să respecte acel termen limită.

Other dictionary words

English
  • you have got

Moreover, bab.la provides the Korean-English dictionary for more translations.