"you have the right" translation into Romanian

EN

"you have the right" in Romanian

See the example sentences for the use of "you have the right" in context.

Similar translations for "you have the right" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
to have verb
the pronoun
right noun
right adjective
right adverb
right interjection
Romanian
to right verb
Romanian

Context sentences for "you have the right" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs an EU national, you have the right to study in another EU country.
În calitate de cetăţean al UE, aveţi dreptul de a studia într-o altă ţară europeană.
EnglishYou have the right to live in any EU country for the duration of your studies if you:
Aveţi dreptul să locuiţi în orice ţară a UE pe durata studiilor, dacă:
EnglishAs an EU national, you have the right to stay in another EU country.
În calitate de cetăţean al UE, aveţi dreptul de a locui într-o altă ţară europeană.
EnglishAfter you have the right cable, follow these steps to connect your computer to your TV:
După ce aveți cablul corect, urmați acești pași pentru a conecta computerul la televizor:
EnglishAs a member of society you have “the right to know about your rights”.
Pagina pe care ai ales să o vizualizezi nu este deocamdată disponibilă în această limbă.
EnglishYou have the right and the duty to put forward proposals that we can then implement.
Aveţi dreptul şi datoria să înaintaţi propuneri pe care să le putem pune ulterior în aplicare.
EnglishIn the EU, you have the right to cancel your online purchase within seven working days.
În UE, aveţi dreptul de a anula o comandă făcută on-line, în termen de şapte zile lucrătoare.
EnglishAs a young citizen you have the right to influence decision-making in society.
Pentru aceasta, selectează "engleză" sau limba ţării din meniul din colţul din dreapta-sus al ecranului.
EnglishOnce you have that right, you can no longer be required to prove you have sufficient resources to stay in Italy.
Dacă nu vă înregistraţi, nu veţi fi expulzat, dar puteţi fi amendat.
EnglishYou have the right to live in any EU country where you work, are self-employed or have been posted to.
Aveţi dreptul de a locui în orice ţară din UE în care sunteţi angajat, lucrător independent sau detaşat.
EnglishMake sure that your external TV tuner is plugged in to your computer, and that you have the right drivers installed.
Asigurați-vă că tunerul TV extern este conectat la computer și că aveți instalate driverele corecte.
EnglishMake sure that your TV tuner card is installed properly in your computer, and that you have the right drivers installed.
Asigurați-vă că acest card al tunerului TV este instalat corect în computer și că aveți instalate driverele corecte.
EnglishSo, please, you can have your criticisms of the European Union, but you have no right to question the democracy of my State.
Aşadar, vă rog, puteţi să criticaţi Uniunea Europeană, dar nu aveţi dreptul de a pune la îndoială democraţia statului meu.
EnglishFor these types of services, and others, you have the right to buy from a service provider located in another EU country without
Pentru aceste servicii şi pentru multe altele, aveţi dreptul de a alege un furnizor din orice ţară a UE, fără să vi se aplice
EnglishYou have that right.
EnglishIf you live in another EU country, you have the right to vote and to stand as a candidate in municipal and European elections held in that country.
Dacă locuiţi în altă ţară din UE, aveţi dreptul de a vota şi de a candida la alegerile municipale şi europene organizate în ţara respectivă.
EnglishAlthough you have a right of refund, you will have to pay the postage costs of shipping goods bought online back to the seller.
Deşi aveţi dreptul la rambursare, dumneavoastră va trebui să plătiţi taxele de expediere, în momentul în care returnaţi vânzătorului produsele cumpărate on-line.
EnglishAs an EU citizen, you have the right to live and move within the EU without being discriminated against on the grounds of your nationality.
În calitate de cetăţean al UE, aveţi dreptul de a locui şi de a circula liber pe teritoriul UE fără a face obiectul discriminării pe motiv de naţionalitate.
English. - I have a specific question but I want to say, Mr Barroso, that you have the right of initiative with the Commission.
în numele Grupului ALDE. - Am o întrebare concretă, dar vreau să spun, domnule Barroso, că dumneavoastră aveți dreptul de inițiativă în ceea ce privește Comisia.
EnglishYou have a right to receive clear, correct and comprehensible key information from a seller about a product or services before you buy.
Consumatorii au dreptul să primească informaţii clare, corecte şi complete din partea vânzătorilor cu privire la produsele sau serviciile pe care intenţionează să le cumpere.

Other dictionary words

English
  • you have the right

Search for more words in the Hindi-English dictionary.