"you have to go" translation into Romanian

EN

"you have to go" in Romanian

See the example sentences for the use of "you have to go" in context.

Similar translations for "you have to go" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
to have verb
to preposition
go noun
to go verb
go! interjection
Romanian

Context sentences for "you have to go" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOnce again, you have to go down the wrong road and advocate a system that does not work.
Din nou, trebuie să apucaţi pe drumul greşit şi să susţineţi un sistem care nu merge.
EnglishI think, in fact, that you have to go with this opposite case if you look at the correct timeline as it developed in practice.
Cred că, de fapt, ar trebui să mergeţi pe cazul opus dacă vă uitaţi la cronologia corectă, aşa cum a evoluat în practică.
EnglishI tend to say that you have to go through a period of turmoil in order to get to a period of cooperation in social dialogue relations.
Înclin să spun că trebuie să traversezi o perioadă de turbulenţe pentru a obţine o perioadă de cooperare în relaţiile privind dialogul social.
EnglishIf the Irish people say 'no' for a second time, then we simply have to respect what they say, and you have to go as President of the Commission.
Dacă poporul irlandez spune "nu” pentru a doua oară, atunci trebuie să respectăm ceea ce spun şi dumneavoastră trebuie să nu mai fiţi preşedinte al Comisiei.

Other dictionary words

English
  • you have to go

Have a look at the English-Polish dictionary by bab.la.