"you haven" translation into Romanian

EN

"you haven" in Romanian

See the example sentences for the use of "you haven" in context.

Similar translations for "you haven" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
haven noun
Romanian

Context sentences for "you haven" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor example, you won't be able to show the Guide if you haven't set up a TV tuner.
De exemplu, nu va fi posibil să afișați Ghidul dacă nu ați configurat un tuner TV.
EnglishIf you haven't kept backups in the past, we recommend that you start now.
Dacă nu ați păstrat copii de rezervă în trecut, vă recomandăm să începeți acum.
EnglishIf you haven't made backups in the past, it's a good idea to start now.
Dacă nu ați creat copii de rezervă în trecut, este o idee bună să începeți acum.
EnglishIf you haven't signed in to the Windows Store, sign in using your Microsoft account.
Dacă nu ați făcut încă sign in la Magazin Windows, faceți sign in folosind contul Microsoft.
EnglishPlus, or AIM Mail, as long as you haven't used the address to create a Microsoft account.
Plus sau AIM Mail, atât timp cât nu ați utilizat adresa pentru a crea un cont Microsoft.
EnglishFor example, click Unread to see all the messages that you haven't read yet.
De exemplu, faceți clic pe Necitite pentru a vedea toate mesajele pe care nu le-ați citit încă.
EnglishIf you haven't used Family Safety before, you can skip this step.
Dacă nu ați mai utilizat Siguranța familiei înainte, puteți omite acest pas.
EnglishInstall the Outlook Hotmail Connector, if you haven’t already installed it.
Instalați Outlook Hotmail Connector, dacă nu l-ați instalat deja.
EnglishYou haven't lost any email, but we'll need to get your account info to resolve the problem.
Nu ați pierdut e-mailuri, dar vom avea nevoie de informațiile dvs.
EnglishIf you haven't set up backup, you won't see Manage space.
Dacă nu ați configurat copierea de rezervă, nu veți vedea Gestionare spațiu.
EnglishThat means media streaming must be turned on, if you haven't already done so.
Acest lucru înseamnă că trebuie să fie activată redarea media în flux, dacă nu ați făcut deja acest lucru.
EnglishRun the Network Setup wizard on each home computer, if you haven't already done so.
Executați expertul Configurare rețea pe fiecare computer de domiciliu, dacă nu ați efectuat deja acest lucru.
EnglishIf you haven't already, just turn on automatic updating.
Dacă nu ați făcut acest lucru până acum, trebuie doar să activați actualizarea automată.
EnglishMake sure you haven't already added the device to your computer.
Asigurați-vă că nu ați adăugat deja dispozitivul la computer.
EnglishYou haven't created or joined a homegroup.
Nu ați creat un grup de domiciliu și nu v-ați asociat unui grup de domiciliu.
EnglishTo reduce clutter, Windows hides icons in the notification area when you haven't used them in a while.
Aceste pictograme comunică starea unui lucru din computer sau furnizează accesul la anumite setări.
EnglishIf you haven’t, see What you need to set up a home network.
Dacă nu ați făcut acest lucru, consultați De ce aveți nevoie pentru a configura o rețea de domiciliu.
EnglishIf you haven't set up auto-forwarding yet, the verification email will be in your other account.
Dacă încă nu ați configurat redirecționarea automată, e-mailul de verificare va fi în celălalt cont al dvs.
EnglishConnect the router to the computer that's connected to the modem (if you haven't already done this).
Conectați ruterul la computer astfel încât să fie conectat la modem (dacă nu ați efectuat aceasta deja).
English(Here's how to set up a network if you haven't yet.)
(Iată cum să configurați o rețea dacă nu ați configurat-o încă.)

Other dictionary words

English
  • you haven

Have a look at the Italian-English dictionary by bab.la.