"you imagine" translation into Romanian

EN

"you imagine" in Romanian

See the example sentences for the use of "you imagine" in context.

Similar translations for "you imagine" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
to imagine verb

Context sentences for "you imagine" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishScrapping premiums, as you can imagine, are not possible in this sector.
Primele de casare, după cum vă puteţi imagina, nu sunt posibile în acest sector.
EnglishIf you were to imagine the German countryside, what images might come to mind?
Dacă v-ați imagina zona rurală germană, ce imagini v-ar veni în minte?
EnglishAs I am sure you can imagine, I am very satisfied with this result.
Așa cum sunt sigură că vă puteți imagina, sunt foarte mulțumită de acest rezultat.
EnglishImagine that you are travelling from Strasbourg to a neighbouring country.
Imaginați-vă că ați călători de la Strasbourg într-un stat învecinat.
EnglishOn the Insert tab, choose Chart to create virtually any style of chart you can imagine.
Pe fila Inserare, alegeți Diagramă pentru a crea practic orice stil de diagramă vă imaginați.
EnglishCan you imagine Hungarian political parties mounting an election campaign in another country?
Vă puteţi imagina o campanie politică organizată de partidele politice într-o altă ţară?
EnglishYou can only imagine what the figures will be with 27 Member States.
Vă puteţi imagina care vor fi cifrele pentru UE cu 27 de state membre.
EnglishHowever, imagine that you had been one of the negotiating partners on the other side.
Imaginaţi-vă, totuşi, că aţi fi fost unul dintre partenerii de negociere aflaţi de cealaltă parte.
EnglishCan you imagine the human suffering behind the United Nations statistics?
Vă puteţi imagina câtă suferinţă se ascunde în spatele statisticilor efectuate de Naţiunile Unite?
EnglishCan you imagine that a black female wheelchair user can feel discriminated against?
Vă puteţi imagina că o femeie de culoare care foloseşte un scaun cu rotile se poate simţi discriminată?
EnglishImagine you are that person and take the action necessary to defend those rights.
Imaginați-vă că această persoană sunteți dvs. și luați măsurile necesare pentru apărarea acestor drepturi.
EnglishAs you can imagine, that is quite an honour for our group.
După cum vă puteți imagina, este o onoare deosebită pentru grupul nostru.
EnglishCan you imagine allocating programme funding in the same way as with the Eurostars programme?
Vă puteţi imagina alocarea fondurilor pentru programe în acelaşi mod ca în cazul programului Eurostars?
EnglishAs you can imagine, it was at the initiative of Hungary that the strategy was introduced into the programme.
Aşa cum vă puteţi imagina, strategia a fost introdusă în program la iniţiativa Ungariei.
EnglishHow could you imagine respect for the European Union?
Cum vă puteţi imagina că Uniunea Europeană se poate bucura de respect?
EnglishHowever, as you can imagine, for the time being, we still do not know what will be in the strategy.
Cu toate acestea, după cum vă puteți imagina, pentru moment, încă nu știm în ce va consta strategia.
EnglishI merely wanted to make you aware of the fact that this situation is perhaps not quite as you imagine it to be.
N-am vrut decât să vă atrag atenția că lucrurile stau poate puțin altfel decât vă imaginați dvs.
EnglishCould you imagine a post in the French-language service being filled by an English or a Spanish person?
Vă puteţi imagina ca un post în serviciul lingvistic francez să fie ocupat de un cetăţean englez sau spaniol?
EnglishYou can imagine what will come of this - not very much.
Vă puteţi imagina ceea ce va rezulta - nu mare lucru.
EnglishMr Barroso, just imagine you were to stand for election in Europe, just you and no other candidate.
Dle Barroso, imaginaţi-vă numai că aţi candida la alegerile pentru Europa, numai dumneavoastră, fără niciun alt candidat.

Other dictionary words

English
  • you imagine

Even more translations in the English-Swahili dictionary by bab.la.