"you just" translation into Romanian


Showing results for "you". "you just" is currently not in our dictionary.
EN

"you just" in Romanian

volume_up
you {adv.}
RO
volume_up
you {pron.}
volume_up
you {interj.}
RO

EN you
volume_up
{adverb}

you
volume_up
mai {adv.} (înaintea subst. la vocativ)
Manage multiple email accounts, calendars, and contact lists, even when you’re offline.
Gestionați mai multe conturi de e-mail, calendare și liste de contacte, chiar dacă sunteți offline.
Manage multiple email accounts, calendars, and your contacts, even when you're offline.
Gestionați mai multe conturi de poștă electronică, calendare și contacte, chiar dacă sunteți offline.
I will sit here, where I am now, because I would like to be as close as possible to you all.
Voi sta aici, unde sunt acum, deoarece doresc să fiu cât mai aproape posibil de dumneavoastră toţi.

Context sentences for "you just" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would like to say, Mr Schulz, that I have done and am doing just as you suggest.
Aş dori să spun, domnule Schulz, că am făcut şi fac exact ceea ce aţi sugerat.
EnglishYou have just told us, Mrs Vassiliou, that you hope to receive Parliament's support.
Tocmai ne-aţi spus, dnă Vassiliou, că speraţi să primiţi sprijinul Parlamentului.
EnglishIn other words, the figures differ completely from those you cited just now.
Cu alte cuvinte, cifrele diferă complet faţă de cele pe care tocmai le-aţi citat.
EnglishYou have just referred to the guidelines and the Europe 2020 position paper.
V-aţi referit numai la orientări şi la raportul privind Strategia Europa 2020.
EnglishIt is not for the President to interrupt in the way that you have just done.
Nu se cade ca președintele să întrerupă în felul în care tocmai ați procedat.
EnglishYou have just talked about the possibility of mobilising structural funds.
Tocmai ați vorbit despre posibilitatea de mobilizare a fondurilor structurale.
EnglishStart Windows Explorer and look at the contents on the CD you just inserted.
Porniți Windows Explorer și examinați conținutul CD-ului pe care tocmai l-ați introdus.
EnglishWhen all else fails, and you're just not sure what to do, press F1.
Atunci când nimic altceva nu funcționează și nu știți ce să faceți, apăsați F1.
Englishbut I have the impression that you have not just come here to listen to me.
însă am impresia că nu ați venit aici doar pentru a mă asculta pe mine.
EnglishThat too needs to be said; you cannot just say one thing or the other.
Trebuie spus şi acest lucru; nu putem pur şi simplu să vorbim la nimereală.
EnglishMr Barroso, you have just said that you want to work in tandem with Herman Van Rompuy.
Domnule Barroso, tocmai aţi declarat că doriţi să lucraţi în tandem cu Herman Van Rompuy.
EnglishYou have just maintained that all this is not within the competence of Europe.
Ați susținut că toate aceste lucruri nu sunt de competența Europei.
EnglishYou just can’t wait travelling in the Czech Republic, but you don’t know where to start?
Pagina pe care ai ales să o vizualizezi nu este deocamdată disponibilă în această limbă.
EnglishYou have just told us that European cooperation must be strengthened at the strategic level.
Tocmai ne-aţi spus că trebuie să îmbunătăţim cooperarea europeană la nivel strategic.
EnglishYou just need a few clicks to begin the installation and the rest of the process is automatic.
După câteva clicuri începeți instalarea, iar restul procesului este automat.
EnglishThere must be a plan B, or are you just going to let this go until it goes into ruin?
Trebuie să existe un plan B sau vom lăsa pur și simplu lucrurile așa până când vom fi ruinați?
EnglishTo reopen the tabs you've just closed, click Reopen closed tabs.
Pentru a redeschide filele închise recent, faceți clic pe Redeschidere file închise.
EnglishWindows does not include the option to make another copy of a disc you have just created.
Windows nu cuprinde opțiunea de a efectua altă copie a unui disc pe care tocmai l-ați creat.
EnglishCommissioner, what you have just said is a step in the right direction.
Dle comisar, ceea ce aţi spus în acest moment reprezintă un pas înainte în direcţia cea bună.
EnglishIf you just turned on the device, it may take Windows several seconds to detect it.
Dacă de-abia ați activat dispozitivul, poate dura câteva secunde înainte ca Windows să îl detecteze.