"you keep" translation into Romanian


Showing results for "you". "you keep" is currently not in our dictionary.
EN

"you keep" in Romanian

volume_up
you {adv.}
RO
volume_up
you {pron.}
volume_up
you {interj.}
RO

EN you
volume_up
{adverb}

you
volume_up
mai {adv.} (înaintea subst. la vocativ)
Manage multiple email accounts, calendars, and contact lists, even when you’re offline.
Gestionați mai multe conturi de e-mail, calendare și liste de contacte, chiar dacă sunteți offline.
Manage multiple email accounts, calendars, and your contacts, even when you're offline.
Gestionați mai multe conturi de poștă electronică, calendare și contacte, chiar dacă sunteți offline.
I will sit here, where I am now, because I would like to be as close as possible to you all.
Voi sta aici, unde sunt acum, deoarece doresc să fiu cât mai aproape posibil de dumneavoastră toţi.

Similar translations for "you keep" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
keep noun
to keep verb

Context sentences for "you keep" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou should therefore always keep your sales receipts and any delivery statements.
Garanţia legală este valabilă timp de doi ani peste tot în UE, cu anumite condiţii.
EnglishI would therefore urge you to keep rare diseases in the scope of the directive.
Prin urmare, v-aş îndemna să menţineţi bolile rare în sfera de aplicare a directivei.
EnglishMinister Vondra, you promised that you would keep this Parliament fully briefed.
Domnule ministru Vondra, aţi promis să ţineţi la curent acest Parlament.
EnglishSome disk partitioning software allows you to keep your information.
Anumite software-uri de partiționare a discurilor permit păstrarea informațiilor.
EnglishThe main advantage comes if you keep a lot of programs running at once.
Principalul avantaj vine dacă mențineți multe programe în execuție simultan.
EnglishLook carefully at both files to see which version you want to keep.
Examinați cu atenție ambele fișiere pentru a vedea ce versiune doriți să păstrați.
EnglishIf you want to keep the recovery partition on your PC, tap or click Finish.
Dacă doriți să păstrați partiția de recuperare pe PC, atingeți sau faceți clic pe Terminare.
EnglishNow you can make the Sticky Notes you keep on your desktop even handier.
Acum aveți posibilitatea să sporiți utilitatea Notelor adezive pe care le păstrați pe desktop.
EnglishYou cannot keep being a doormat for ever and putting up with such abuse.
Nu puteți să fiți un preș de șters picioarele pentru totdeauna și să suportați un astfel de abuz.
EnglishOnce you get the compatibility report, you can decide what you want to keep on your PC.
După ce obțineți raportul de compatibilitate, puteți să decideți ce doriți să păstrați pe PC-ul dvs.
EnglishYou can keep some gadgets attached to Sidebar and place some on the desktop.
Aveți posibilitatea să păstrați unele gadgeturi atașate Barei laterale și să amplasați câteva pe desktop.
EnglishTake advantage of all the ways you can help keep your PC safer and more secure with Windows.
Beneficiați de toate modalitățile prin care puteți contribui la siguranța computerului cu Windows.
EnglishDon't clear the check box for any picture that you want to keep in the slide show.
Nu debifați casetele de selectare pentru imaginile pe care doriți să le păstrați în expunerea de diapozitive.
EnglishDon't clear the check box for any picture that you want to keep in the slide show.
Nu debifați casetele de selectare pentru imaginile pe care doriți să le mențineți în expunerea de diapozitive.
EnglishYou can keep all of the gadgets attached to Sidebar.
Aveți posibilitatea să păstrați toate gadgeturile atașate Barei laterale.
EnglishMake a backup of everything you want to keep.
Faceți o copie de rezervă a tuturor fișierelor pe care doriți să le păstrați.
EnglishUpgrade if you want to keep your files, settings, and programs from your current version of Windows.
Faceți upgrade dacă doriți să păstrați fișierele, setările și programele din versiunea curentă de Windows.
EnglishYou can keep gadgets on top of your open windows so they're always visible.
Aveți posibilitatea să mențineți gadgeturile în fața ferestrelor deschise, pentru ca acestea să fie întotdeauna vizibile.
EnglishIf you use a strong password and change it regularly, you can help keep your PC more secure.
Dacă utilizați o parolă puternică și o schimbați cu regularitate, puteți contribui la sporirea siguranței PC-ului.
EnglishUnder Keep, click the - or + button to specify how long you want to keep the recorded show.
Sub Păstrare, faceți clic pe butonul - sau + pentru a specifica pentru cât timp veți păstra emisiunea înregistrată.