"you play" translation into Romanian

EN

"you play" in Romanian

See the example sentences for the use of "you play" in context.

Similar translations for "you play" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
play noun
to play verb

Context sentences for "you play" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYour screen resolution is not compatible with the DVD you're trying to play.
Rezoluția de ecran nu este compatibilă cu DVD-ul pe care încercați să îl redați.
EnglishYour DVD drive isn't compatible with the type of DVD you're trying to play.
Unitatea DVD nu este compatibilă cu tipul de DVD pe care încercați să îl redați.
EnglishDrag the items that you want to play from the Player Library to the list pane.
Glisați elementele pe care doriți să le redați din biblioteca Player în panoul listă.
EnglishOpens the Music folder, where you can store and play music and other audio files.
Deschide folderul Muzică, unde se poate stoca şi asculta muzică şi alte fişiere audio.
EnglishHe said that when you play poker, you do not tell anyone what you have in your hand.
Acesta a spus că atunci când joci poker, nu spui nimănui ce cărţi ai în mână.
EnglishThe next time you play, you'll be asked whether you want to continue your last game.
Următoarea dată când jucați, veți fi întrebat dacă doriți să continuați ultimul joc.
EnglishWith the right equipment, you can play FM radio in Windows Media Center.
Cu echipamentul necesar, este posibil să redați radio FM în Windows Media Center.
EnglishThe next time you play, you'll be asked whether you want to continue your saved game.
Următoarea dată când jucați, veți fi întrebat dacă doriți să continuați jocul salvat.
EnglishYou can't play a heart unless someone has played one in a previous trick.
Nu se poate juca o cupă decât dacă cineva a jucat una într-un tur precedent.
EnglishDoing so helps you to avoid having to adjust the volume as you play the CD.
Procedând astfel, evitați necesitatea ajustării volumului pe parcursul redării CD-ului.
EnglishOpens the Music library, where you can access and play music and other audio files.
Deschide biblioteca Muzică, unde se poate accesa și asculta muzică și alte fișiere audio.
EnglishStart the Player and insert the CD or DVD you want to play into the drive.
Porniți Playerul și introduceți în unitate CD-ul sau DVD-ul pe care doriți să-l redați.
EnglishOn the Select a Game screen, tap the button for the game you want to play.
Pe ecranul Selectați un joc, atingeți butonul pentru jocul pe care doriți să îl jucați.
EnglishHearts is a card game that you play in rounds against three computer opponents.
Hearts este un joc de cărți pe care îl jucați în runde împotriva a trei oponenți din computer.
EnglishIf you want to play DVDs on your PC, all you need is the right app.
Dacă doriți să redați DVD-uri pe PC, tot ce vă trebuie e aplicația potrivită.
EnglishLets you record and play back up to two favorite key sequences while in a game.
Permite înregistrarea şi redarea a cel mult două secvenţe favorite de taste în timpul unui joc.
EnglishYou can play everything displayed in the Media Guide feature by using the Player.
Aveți posibilitatea să redați cu Playerul tot ceea ce se afișează în caracteristica Ghid media.
EnglishBefore you can use Play To, you need the following hardware and software:
Înainte de a utiliza Redare la, aveți nevoie de următoarele elemente hardware și software:
EnglishYou can play the trimmed video to make sure it starts and stops where you want.
Puteți reda videoclipul modificat pentru a vă asigura că începe și se termină acolo unde doriți.
EnglishFind an item you want to play in the details pane, and then double-click it.
Găsiți un element pe care doriți să-l redați în panoul de detalii și faceți dublu clic pe el.

Other dictionary words

English
  • you play

Have a look at the English-Spanish dictionary by bab.la.