"you please" translation into Romanian

EN

"you please" in Romanian

See the example sentences for the use of "you please" in context.

Similar translations for "you please" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
to please verb
please
please interjection
Romanian
please? interjection
Romanian
please! interjection
Romanian

Context sentences for "you please" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWell done, and please continue - you will have the support of the European Parliament.
Felicitări, continuaţi în acest mod - veţi avea sprijinul Parlamentului European.
EnglishGenerally speaking, I support you, but please do not demonstrate in the Chamber.
Vorbind la modul general, vă susțin, dar vă rog să nu faceți demonstrația în Parlament.
EnglishCould you please tell us if the Commission will be making an announcement soon?
Ați putea, vă rog, să ne spuneți dacă Comisia va face în curând un anunț?
EnglishWill you please make a commitment tonight to give them what they are requesting?
Vă veți asuma, vă rog, un angajament în această seară pentru a le oferi ceea ce solicită?
EnglishMrs Parvanova, can you please pose your question as briefly as possible?
Dnă Parvanova, puteţi vă rog să adresaţi întrebarea dvs. cât mai pe scurt posibil?
EnglishMay I ask you, please, to vote for the original report and not for the EPP amendment.
Vă rog să votaţi pentru raportul original şi nu pentru amendamentul PPE.
EnglishPlease could you therefore discuss with the Bureau how this time can be ring fenced.
Astfel, ați putea vă rog să discutați cu Biroul privind modul de protejare a acestui timp?
EnglishUnfortunately, President Barroso, in a democracy you cannot please everyone.
Din nefericire, dle preşedinte Barroso, într-o democraţie nu puteţi mulţumi pe toată lumea.
EnglishIf you encounter these errors, please write down the exact error code and follow these steps.
Dacă întâlniți aceste erori, notați-vă codul de eroare exact și urmați acești pași.
EnglishPlease could you point out that we have an agenda with separate items.
V-aş ruga să accentuaţi faptul că avem o ordine de zi cu puncte distincte.
EnglishIf it has, if you have that information, please tell me if it has been approved.
În caz afirmativ, dacă aveți această informație, vă rog să-mi spuneți dacă cererea a fost aprobată.
EnglishIf you have questions, please contact Microsoft Online Services Support.
Dacă aveţi întrebări, contactaţi Asistenţa Microsoft Online Services.
EnglishFor that reason, I would ask you to please correct your last statement.
Din acest motiv, aș dori să vă rog să vă corectați ultima declarație.
EnglishPlease could you explain to us, Commissioner, how Greece can increase take-up?
Ne puteți explica, domnilor comisari, ce poate face Grecia pentru a-și majora nivelul de absorbție?
EnglishWhen you receive this message, please note that there are some tasks you must complete.
Când primiţi acest mesaj, reţineţi că vor fi anumite activităţi pe care trebuie să le finalizaţi.
EnglishPlease would you give a clue about that integrated approach?
Puteţi să ne oferiţi un indiciu cu privire la această abordare integrată?
EnglishCould you please tell us which Heads of Government of which Member States we are talking about?
Aţi putea să ne spuneţi cine sunt şefii de guvern ai statelor membre despre care este vorba?
EnglishMr Brok, will you please leave the Chamber and have your discussion outside.
Dle Brok, vă rog să părăsiţi sala şi să discutaţi afară.
EnglishIt is for all of these reasons that I ask you, please, to approve the interim agreement with Turkmenistan.
Pentru toate aceste motive, vă rog să aprobaţi acordul interimar cu Turkmenistanul.
EnglishI would ask you to please stop hiding behind the Council.
Aș dori să vă rog să încetați să vă mai ascundeți în spatele Consiliului.

Other dictionary words

English
  • you please

Moreover, bab.la provides the English-Korean dictionary for more translations.