"you put" translation into Romanian

EN

"you put" in Romanian

See the example sentences for the use of "you put" in context.

Similar translations for "you put" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
to put verb

Context sentences for "you put" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs you know, we will put forward our budget review before the end of the year.
După cum ştiţi, vom prezenta revizuirea bugetului înainte de sfârşitul anului.
EnglishI have one general remark and three specific ones to put before you tonight.
În această seară, doresc să vă adresez o remarcă generală şi trei remarci specifice.
EnglishIt was all reactionary; there was nothing proactive in what you put before us.
Totul a fost reacționar; nu a fost nimic proactiv în ceea ce ne-ați spus.
EnglishI have also noted the various proposals and suggestions that you have put forward.
Am luat, de asemenea, act de mai multe propuneri și sugestii transmise de dumneavoastră.
EnglishAnything you put into the Public folder is available for other people to see.
Tot ceea ce se pune în folderul Public poate fi văzut de alte persoane.
EnglishThank you, Mrs Niebler, for the work you have put into preparing the resolution.
Vă mulțumesc, dnă Niebler, pentru munca pe care ați depus-o pentru pregătirea acestei rezoluții.
EnglishYou have to put your name down beforehand, prior to the explanations of vote.
Trebuie să vă înscrieţi dinainte, înaintea explicaţiilor votului.
EnglishMeaning you can put a battery in however you want and it’ll just work.
Lucru care înseamnă că puteţi aşeza o baterie în orice mod doriţi şi aceasta va funcţiona.
EnglishIt is no good if today, you continue to put forward these arguments.
Nu mai are niciun rost astăzi să readuceţi în discuţie aceste argumente.
EnglishIt is quite often possible to find the authors of orphan works if you put your mind to it.
De cele mai multe ori, găsirea autorilor lucrărilor orfane este posibilă cu puţină ambiţie.
EnglishThis question was put to you by me on 6 April 2010 and on 5 May 2010.
Eu v-am adresat această întrebare, la 6 aprilie 2010 şi la 5 mai 2010.
EnglishYou can put files or folders you want to share into the Public folders.
În folderele publice este posibil să plasați fișiere sau foldere pe care doriți să le partajați.
EnglishSo I hope you will put that on the agenda of the IMF meeting.
Aşa că sper că veţi include acest punct pe ordinea de zi a reuniunii FMI.
EnglishPlease remember that you have to put your name on the list in advance.
Reţineţi că trebuie să vă treceţi numele pe listă în prealabil.
EnglishThe save location is where the items you put in a library typically get saved.
Locația de salvare este locul unde sunt salvate în general elementele pe care le puneți într-o bibliotecă.
EnglishYou have put a further EUR 5 billion on the table, but it has pained you to do so.
Aţi mai pus, îndureraţi, alte cinci miliarde pe masă.
EnglishYou will be able to rely on us if you finally put this into practice.
Veţi putea să vă bazaţi pe noi dacă veţi decide în sfârşit să transpuneţi aceste idei în practică.
EnglishYou know that we agree with the programme you have put forward.
Ştiţi că noi suntem de acord cu programul pe care l-aţi prezentat.
EnglishYou look far away and then you know where you are going and you automatically put your feet in the right place.
Te uiţi departe şi atunci ştii unde mergi şi pui automat picioarele unde trebuie.
EnglishPerhaps you could put a supplementary to another question?
Poate că ați putea adăuga o întrebare suplimentară la altă întrebare?
Other dictionary words
English
  • you put

Moreover, bab.la provides the English-Esperanto dictionary for more translations.