"you received" translation into Romanian

EN

"you received" in Romanian

See the example sentences for the use of "you received" in context.

Similar translations for "you received" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
received adjective
Romanian
to receive verb

Context sentences for "you received" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou must provide the path to the certificate file that you received from the CA.
Trebuie să furnizați calea către fișierul certificat pe care l-ați primit de la CA.
EnglishCommissioner, have you received last June's annual report from Ireland?
Domnule comisar, aţi primit ultimul raport anual al Irlandei, anul trecut în luna iunie?
EnglishYou have all received an e-mail explaining what you should do when the alarm sounds.
Ați primit cu toții un e-mail în care se explică ceea ce ar trebui să faceți când se dă alarma.
EnglishTo see your messages organized by the date you received them, you click Received.
Pentru a vedea mesajele organizate după data la care le-ați primit, faceți clic pe butonul Primite.
EnglishNew directives are on their way from the politburo, but evidently you have not yet received them.
Biroul Politic transmite noi directive, dar evident nu le-ați primit încă.
EnglishIf you suspect that a driver you received from the manufacturer is faulty, contact the manufacturer.
Dacă bănuiți că un driver primit de la producător este defect, contactați producătorul.
EnglishOn the "Windows Help and How-to" webpage, enter the error code that you received.
Pe pagina Web „Ajutor și articole introductive Windows”, introduceți codul de eroare pe care l-ați primit.
EnglishThe Green Paper we received from you, Commissioner, is a fine document.
Doamnă comisar, cartea verde pe care am primit-o din partea dumneavoastră este un document foarte bun.
EnglishLike me, you will have also received, over the last few weeks, a large number of letters from worried citizens.
Presupun că în ultimele săptămâni aţi primit, la fel ca mine, multe scrisori de la cetăţeni îngrijoraţi.
EnglishTo see a list of e‑mail messages you've received, click Inbox in the Folders list of your e‑mail program.
Pentru a vedea o listă cu mesajele de poștă electronică, faceți clic pe Inbox în lista Foldere din programul de e-mail.
EnglishCan I ask whether you have received any request from the Commission to make a statement on Portugal today?
Aș dori să vă întreb, ați primit astăzi vreo solicitare din partea Comisiei pentru a face o declarație privind Portugalia?
EnglishHave you received a request from the Commission to make an urgent statement on the Portuguese situation or not?
Ați primit sau nu o solicitare din partea Comisiei pentru a face o declarație urgentă privind situația din Portugalia?
EnglishIf you received your trial subscription from a partner, contact the company from which you received your subscription.
Dacă aţi primit abonamentul de încercare de la un partener, contactaţi firma de la care aţi primit abonamentul.
EnglishCommissioner, earlier you said that you had not received any suggestions and that you were waiting for proposals, and so on.
Doamnă comisar, mai devreme spuneaţi că nu aţi primit niciun fel de sugestii şi că aşteptaţi propuneri etc.
EnglishThis means you can't start working until this has happened and you have received formal authorisation.
În acest caz, veţi putea lucra doar după ce autorităţile au efectuat verificările necesare şi v-au acordat o autorizaţie oficială.
EnglishThey apply to the software named above, which includes the media on which you received it, if any.
Aceşti termeni se aplică produsului software indicat mai sus, care include şi suportul fizic pe care aţi primit produsul, dacă este cazul.
EnglishIf you think you have received this message in error, contact a Microsoft Customer Support representative.
Dacă considerați că ați primit din greșeală acest mesa, contactați un reprezentant al serviciului de asistență pentru clienți Microsoft.
EnglishClick Use an invitation file and locate the invitation that you received from the person you're trying to help.
Faceți clic pe Se utilizează un fișier invitație și găsiți invitația pe care ați primit-o de la persoana pe care încercați să o ajutați.
EnglishI imagine that you will also have received, as I did, the report from the Director-General of the National Gendarmerie, Mrs Reding.
Îmi imaginez că ați primit și dvs., ca și mine, raportul directorului general al jandarmeriei naționale, doamnă Reding.
EnglishThere's always some risk when you run a program you’ve received, but here are some precautions you can take:
Există întotdeauna anumite riscuri atunci când executați un program pe care l-ați primit, însă iată câteva măsuri de precauție pe care le puteți lua:

Other dictionary words

English
  • you received

Search for more words in the Thai-English dictionary.