"you remain" translation into Romanian

EN

"you remain" in Romanian

See the example sentences for the use of "you remain" in context.

Similar translations for "you remain" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
to remain verb

Context sentences for "you remain" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOccasionally the color shift will remain after you remove the source of magnetism.
Ocazional, deplasarea de culoare se va menține după ce eliminați sursa magnetismului.
EnglishYou say you mean to remain vigilant, but I think that is rather insufficient.
Dvs. spuneţi că intenţionaţi să rămâneţi vigilenţi, însă consider acest lucru insuficient.
EnglishLooking to the future, I assure you this will remain high on our agenda.
Privind spre viitor, vă asigur că acest lucru va rămâne o prioritate pe agenda noastră.
EnglishIf you choose to remain in the country where you worked, you must register as a jobseeker there.
Dacă doriţi să rămâneţi în ţara în care aţi lucrat, trebuie să vă înregistraţi acolo.
EnglishYou can only remain covered by your home system for 2 years.
Puteţi rămâne afiliat la sistemul de securitate socială din ţara de origine timp de 2 ani.
EnglishAs a civil servant, you remain fully covered by the social security system of your employer in your home country.
Ca funcţionar public, beneficiaţi în continuare de sistemul de securitate socială al angajatorului din ţara de origine.
EnglishWhy do you remain silent on this subject?
De ce păstraţi tăcerea pe această temă?
EnglishYou must remain consistent and respect the vote in Parliament's Committee on the Environment, Public Health and Food Safety.
Trebuie să rămâneţi consecventă şi să respectaţi votul din Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară a Parlamentului.
EnglishIf you are posted to work in another EU country, you'll remain covered by the laws of the country where you usually work for up to 2 years.
Dacă sunteţi detaşat în altă ţară din UE, rămâneţi asigurat, timp de până la 2 ani, în cadrul sistemului din ţara în care lucraţi în mod normal.
EnglishMr President, I beg you, do not remain deaf to the demands of the intergroups and to all the letters that have been addressed to you over recent years.
Domnule Preşedinte, vă rog, nu ignoraţi cererile intergrupurilor şi toate scrisorile care v-au fost adresate de-a lungul ultimilor ani.
EnglishLast but not least, I suggest that you remain committed to the EU's common position on Cuba until real changes there can be confirmed.
În fine, dar nu în cele din urmă, vă sugerez să menţineţi poziţia comună a UE în privinţa Cubei până în momentul când vor putea fi confirmate schimbări în această ţară.
EnglishI can assure you that we remain committed to working towards the improvement of the human rights situation in Eritrea so that it is very dominant in our minds.
Vă pot asigura că rămânem angajaţi în conlucrarea pentru îmbunătăţirea situaţiei drepturilor omului în Eritreea, astfel că aceasta predomină în hotărârile noastre.
EnglishPOSSIBLY - As long as you are a resident in France and you comply with the conditions set by the national employment authorities, you remain entitled to unemployment benefits.
PROBABIL - Aveţi dreptul la alocaţie de şomaj atâta timp cât aveţi domiciliul în Franţa şi vă conformaţi condiţiilor impuse de autorităţile naţionale.
EnglishThat is not our job, and I am appealing to your sense of fairness - something that you normally always demonstrate - and I beg you to remain fair in this case, too.
Nu este acesta rolul nostru, și fac apel la simțul dvs. de corectitudine - de care în mod normal dați mereu dovadă - și vă rog să vă păstrați corectitudinea și în acest caz.
EnglishThere is no more pretending: if you want national democracy, you cannot remain a member of this European Union, and we will campaign for Britain to leave and to leave as soon possible.
Nu ne mai putem preface: dacă vrem democraţie naţională, nu putem rămâne un membru al acestei Uniuni Europene şi vom milita pentru ieşirea cât mai rapidă a Marii Britanii din UE.

Other dictionary words

English
  • you remain

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Czech dictionary.