"you remember" translation into Romanian

EN

"you remember" in Romanian

See the example sentences for the use of "you remember" in context.

Similar translations for "you remember" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
to remember verb

Context sentences for "you remember" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you don't remember your user name or password, please contact your administrator.”
Dacă nu vă amintiți numele de utilizator sau parola, contactați administratorul.”
EnglishType anything you can remember about the file, such as part of its name.
Tastați orice vă aduceți aminte despre fișier, de exemplu o parte a numelui său.
EnglishAs you will remember, the winner is the Cuban dissident Guillermo Fariñas.
După cum știți, câștigătorul este disidentul Guillermo Fariñas din Cuba.
EnglishDo you remember which political family that prime minister belonged to?
Vă amintiți cărei familii politice îi aparținea acel prim-ministru, numit Karamanlis?
EnglishI went to Ukraine three times, as you remember, and I did not want to go into this.
Am fost în Ucraina de trei ori, după cum vă amintiţi, şi nu am dorit să abordez acest subiect.
EnglishIn the Name box, type a name that will help you remember what the port is used for.
În caseta Nume, tastați un nume care vă va ajuta să vă amintiți pentru ce se utilizează portul.
EnglishI would like to ask you to remember how many mining accidents we hear about in the media.
Aș dori să vă rog să vă amintiți despre cât de multe accidente miniere aflăm din mass-media.
EnglishAfter you install Windows, remember to enable the antivirus program.
Amintiți-vă să reactivați programul antivirus după instalarea Windows.
EnglishAdding a picture of a contact can help you remember the person.
Adăugarea unei imagini a persoanei de contact vă poate ajuta să vă amintiți persoana.
EnglishYes indeed, I remember your speeches, I remember what you said.
Da, într-adevăr, îmi amintesc discursurile dumneavoastră, îmi amintesc ce aţi afirmat.
EnglishMrs Malmström, I remember you well from the time you were an MEP here.
Dnă Malmström, îmi aduc aminte de dumneavoastră bine din perioada când aţi fost deputată aici.
EnglishThe first one, as you will remember, was in July 1988, in Brittany.
Prima, după cum vă amintiţi, a avut loc în iulie 1988, în Britania.
EnglishPlease remember that you have to put your name on the list in advance.
Reţineţi că trebuie să vă treceţi numele pe listă în prealabil.
EnglishI would like you to remember that I have understood all the concerns.
Aş dori să reţineţi faptul că am înţeles toate preocupările.
EnglishDo you remember asking for a 6% budget increase for the EU?
Vă amintiți să fi solicitat o creștere de 6 % a bugetului pentru UE?
EnglishI would ask you all to remember that in today's vote.
V-aş ruga să vă amintiţi acest lucru astăzi, în timpul votării.
EnglishAs you will remember, we went through our own debates on this in Britain.
Vă aduceți aminte că și noi am organizat propriile noastre dezbateri cu privire la această chestiune în Regatul Unit.
EnglishMaybe you remember the outbreak of foot-and-mouth disease?
Poate vă aduceţi aminte de epidemia de febră aftoasă?
EnglishYou will remember how we clashed over your interpretation of this House's Rules of Procedure.
Vă amintiţi cum ne-am aflat în conflict asupra interpretării date de dvs. Regulamentului de procedură al acestei Camere.
EnglishLet us just remember that you yourself, as Belgian Prime Minister, did not even know your own national anthem.
Să ne amintim că dumneavoastră, în calitate de prim-ministru al Belgiei, nici măcar nu ştiaţi imnul naţional.

Other dictionary words

English
  • you remember

In the English-German dictionary you will find more translations.